PEDIATRISCHE PATHOLOGIE EN DIEETLEER
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nadine Vermeire
Referentie GCVKDK02A00013
 
Trefwoorden
B660 pediatrie

Doelstellingen
De diëtist / voedingsdeskundige moet therapeutisch en preventief voedingsadvies kunnen geven in de pediatrie. Naast inzicht in de voedingsleer is inzicht in de pediatrische pathologie, met inbegrip van de fysiopathologie essentieel om dit met kennis van zaken te kunnen doen. Pediatrische pathologie en dieetleer kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op Biologie, Anatomie en fysiologie en Fysiologie van de voeding uit het eerste jaar. Dit opleidingsonderdeel houdt horizontaal verband met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Biochemie,Toegepaste Dieetleer en Pathologie.

Leerinhoud
Deel 1: Het gezonde kind
1.1 Voeding
1.2 Psychomotorische ontwikkeling
1.3 Algemene preventie

Deel 2: pediatrische pathologie: capita selecta
2.1 Ziekten van het maag-darmkanaal
2.2. Enkele algemene voedingsproblemen
2.3 Metabole stoornissen
2.4 Nierziekten

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel vereist voorkennis van Biologie, Anatomie en Fysiologie en fysiologie van de voeding. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
1. Deelcompetenties die verband houden met: zelfstandig en/of in multidisciplinair dienstverband een kwaliteitsvolle voedings- en/of dieetbehandeling uitvoeren
Onder meer inzicht in de pediatrische pathologie, met inbegrip van de fysiopathologie
2. Voedings - en dieetvoorlichting initiëren, plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren en dit zowel aan individuen als aan groepen en dit zowel schriftelijk als mondeling
Onder meer therapeutisch en preventief voedingsadvies kunnen geven in de pediatrie
3. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen op het gebied van voeding vertalen in praktische adviezen naar consumenten, patiënten en beroepsgroepen die zich met voeding en/of gezondheid bezighouden


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Dr. J. Vandewynckele, Zieke kinderen, een handboek voor ouders en paramedici, Academia Press 2009
PowerPoint presentatie van de lessen, geactualiseerd met eigen nota’s tijdens de lessen.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 40.0 EUR
Handboek: €33
Afdruk PowerPoint bestanden, ongeveer € 7.

Studiebegeleiding
De mogelijkheid tot individuele gesprekken voor of na de lessen wordt geboden, evenals de mogelijkheid vragen te stellen via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met audiovisuele ondersteuning.
Voorstellen en bespreken van klinische casus.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open vragen en/of meerkeuzevragen.
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Nadine VERMEIRE