FAMILIALE KEUKENTECHNOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 48.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nele Callewaert
Referentie GCVKDK01A00022
 
Trefwoorden
b420-voeding, t430-levensmiddelentechnologie

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische en praktische opleiding Keukentechnologie moet voorzien worden.
Er bestaat een horizontale samenhang met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Levensmiddelenchemie, Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2 en Toegepaste fysica.

Dit opleidingsonderdeel vormt het draagvlak voor de Diëtetische keukentechnologie in het 2e en het 3e jaar van het modeltraject.

Leerinhoud
De leerinhouden zijn thematisch opgebouwd.

Familiale keukentechnologie
De bereidingstechnieken (koken, bakken, braden, pocheren, binden, stomen, stoven, smoren, wokken, marineren, blancheren, grillen, roosteren, aromatiseren, weken, larderen, barderen, au bain marie, microgolven, ...)
Processen bij de bereidingen.
Begripsbepaling en bereidingstechnieken van verschillende groepen voedingsmiddelen.

Oefeningen familiale keukentechnologie
Koude voorgerechten
Soepen
Warme voorgerechten
Tussengerechten
Vleesgerechten
Visgerechten
Sausen
Groentegerechten
Aardappelgerechten
Nagerechten
Snoep, brood en gebak


Begincompetenties
Familiale keukentechnologie
Er wordt geen specifieke voorkennis vereist.
Algemeen ondersteunende opleidingsonderdelen (Levensmiddelenchemie, Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 + 2) worden in het eerste studiejaar gedoceerd.

Oefeningen familiale keukentechnologie
Er wordt geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Familiale keukentechnologie
beroepsgerichte competenties
kwaliteitsbewustzijn kunnen aantonen
Onder meer:
- De verschillende bereidingstechnieken kennen.
- Weten welke invloed de verschillende bereidingen hebben op de grondstoffen en de scheikundige processen kennen die plaatsvinden tijdens de voedselbereiding.
- Weten welke verhouding en portiegrootte van voedingsmiddelen moet gehanteerd worden bij bepaalde bereidingen.
- Kennen van begripsbepaling en bereidingstechnieken van verschillende maaltijdcomponenten.

Oefeningen familiale keukentechnologie
beroepsspecifieke competenties
deelcompetenties die verband houden met: coördinerend en adviserend kunnen optreden met betrekking tot een kwaliteitsvolle bereiding en verstrekking van voedsel en organisatie en beheer van de voedingszorg.
Onder meer:
- Kennen van de meest courante levensmiddelen.
- Kunnen uitvoeren van de diverse bereidingstechnieken, rekening houdend met: algemene hygiënische principes; een optimaal behoud van de voedingswaarde en een zo goed mogelijk organoleptisch resultaat.
- Kunnen hanteren van apparatuur in de keuken.
- Kunnen opstellen van een organisatieplan voor een beperkt aantal gerechten.
- Kunnen adviseren over presentatie van voedsel.

algemene competenties
1. creativiteit: kunnen adviseren over presentatie van voedsel
2. ingesteldheid tot levenslang leren: de student gaar steeds op zoek naar nieuwe bereidingstechnieken, nieuwe producten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Familiale keukentechnologie
Handboek: Receptenleer. Bereidingstechnieken en -processen. Van Eden, J.G.,Visser, A.S. e.a., Baarn, HB uitgevers, 2003. Verkrijgbaar via de Departementale boekenverkoop
Syllabus verkrijgbaar via de Departementale cursusdienst.
Aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges.

Oefeningen familiale keukentechnologie
Syllabus verkrijgbaar via de cursusdienst
Aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de practica.
Handboek: Receptenleer. Bereidingstechnieken en -processen. Van Eden, J.G., Visser, A.S. e.a., Baarn, HB uitgevers, 2003.


Studiekosten
Familiale keukentechnologie
Verplicht handboek: € ± 32,80
Syllabus: € 2,4

Oefeningen familiale keukentechnologie
Syllabus: € ± 3,4
Uniform keuken
Digitale keukenweegschaal; nauwkeurigheid 1 g en max. vermogen van 5 kg

De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.

Studiebegeleiding
Op afspraak (lokaal 1105)

Onderwijsvormen
Familiale keukentechnologie
Voornamelijk hoorcolleges, geïllustreerd met powerpointvoorstelling.

Oefeningen familiale keukentechnologie
Practica worden individueel uitgevoerd na een praktische uitleg in de didactische keuken. Indien nodig wordt een bereidingstechniek gedemonstreerd.
Geïndividualiseerde werkvorm: elke student bereidt hetzelfde gerecht.

Evaluatievorm
Familiale keukentechnologie
Schriftelijk examen met open vragen (60 %).
Tweede zittijd is mogelijk.

Oefeningen familiale keukentechnologie
Praktische proef met vooraf schriftelijk organisatieplan (40 %). Deze praktische proef wordt opgesplitst in de bereiding (70%: hygiëne, bereidingstechnieken, presentatie, smaak) met een schriftelijke voorbereiding (30%).
Aanwezigheid in de les is verplicht.
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Nele CALLEWAERT
Marijke SEGERS
An VANDENHAUTE