AANVULLENDE HABILITATIEVE AUDIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Eefje Verschaeve
Referentie GCLOAA03A00016
 
Trefwoorden
s610-auditief systeem en spraak, habilitatieve audiologie, rehabilitatieve audiologie, gehoorrevalidatie, hoortraining, cochleair implant, spraakcoderingsstrategieën

Doelstellingen
Kennismaking met hulpmiddelen voor gehoorgestoorden, meer bepaald cochleaire implants. Inzicht verwerven in het gebruik van communicatievormen voor gehoorgestoorden en de revalidatie na een cochleair implant

Leerinhoud
Werking, selectiecriteria, fitting van implants.
Gehoorrevalidatie na plaatsing cochleair implant.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘basis audiologie 2’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in prothetische en niet-prothetische aspecten van de revalidatie van gehoorgestoorden.
Onder meer:
-         inzicht in de werking en gebruik van cochleair implant
-         inzicht in de revalidatie na plaatsen van cochleair implant

Algemene competentie: de student toont een ingesteldheid tot levenslang leren.
Onder meer:
-         bronnen kunnen localiseren om de snelle evolutie van cochleaire implants bij te houden
-         bijdrage kunnen leveren aan teambesprekingen ter zake

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus, eigen collegedictaten, gefotokopieerde fragmenten en documenten op elektronisch leerplatform.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 3 EUR.

Studiebegeleiding
Vraagstelling tijdens de contacturen en via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, demonstratie waar mogelijk. Paper opstellen: dossierstudie van een patiënt met een cochleair implant (in te dienen tegen laatste les van Eefje Verschaeve).

Evaluatievorm
Schriftelijk en/of mondeling examen met open vragen en ook toepassingsvragen over het deel van prof.dr.B. Vinck (50% van het totaal).
Schriftelijk examen met open vragen en ook toepassingsvragen over het deel van mevr. Verschaeve (40% van het totaal)
Paper (10% van het totaal).

Tweede zittijd is mogelijk. De clusteronderdelen kunnen het onderwerp van een zittijdoverdracht zijn voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
Eefje Verschaeve (Eefje.Verschaeve@hogent.be)
Bart Vinck (Bart.Vinck@hogent.be)