VESTIBULOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bart Vinck
Referentie GCLOAA03A00011
 
Trefwoorden
evenwicht, electronystagmografie, nystagmus, vestibulologie

Doelstellingen
De afgestudeerde audioloog wordt verondersteld patiënten met vertigo of duizeligheid te kunnen onderzoeken en mede een rol te spelen in hun behandeling. Dit moet kunnen op een wetenschappelijk gefundeerde manier, vertrekkend vanuit een grondige kennis van de vestibulaire anatomie en fysiologie.

Leerinhoud
Na een uitgebreide inleiding m.b.t. de teleologie van oogbewegingen wordt de electrofysiologische sturing van het oculomotorisch systeem besproken vanuit verschillende controlesystemen: saccadisch systeem, smooth pursuit systeem, vestibulair systeem en optokinetisch systeem. Onderzoek van vertigo richt zich voornamelijk op electronystagmografie met bespreking van de verschillende klinische testbatterijen en een inleiding in de posturografie en stabilometrie.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘medische component 1’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis van en inzicht in het fenomeen evenwicht en de voornaamste aandoeningen ervan.
Onder meer:
-        de student kan uitleggen wat men verstaat onder het fenomeen evenwicht
-        de student kan de voornaamste aandoeningen benoemen en de kenmerken weergeven

Kerncompetentie 2:de student heeft kennis van en inzicht in de onderzoeken ter evaluatie van de evenwichtsfunctie en de evenwichtsherstellende technieken.
Onder meer:
-        de student kan het geschikte onderzoek selecteren
-        de student kan de werkwijze van de verschillende onderzoeken weergeven
-        de student kan resultaten van een onderzoek correct interpreteren
-        de student kan de evenwichtsherstellende technieken uitleggen
-        de student kan de juiste behandelwijze voorstellen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus.

Studiekosten
Geraamde prijs: 3 EUR.

Studiebegeleiding
Bijkomende vragen kunnen via e-mail voorgelegd worden. Klassikale vragen krijgen voorrang.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, gevalsstudies op basis van het klassikaal bespreken van een dossier.

Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en/of schriftelijk examen. Tweede zit is mogelijk.

OP-leden
prof. Bart Vinck (Bart.Vinck@hogent.be)