ERGONOMIE EN OMGEVINGSAANPASSING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 23.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 60.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra Van Oevelen
Referentie GCERGO02A00016
 
Trefwoorden
S216: hulpmiddelen; t240: architectuur; b710: motorische revalidatie; b680: volksgezondheid

Doelstellingen
In de lessen komen algemene principes van ergonomie en omgevingsaanpassing en hulpmiddelen voor personen met een handicap aan bod
In dit opleidingsonderdeel worden studenten kennis, inzicht en vaardigheden aangereikt over hoe men als ergotherapeut de materiële context analyseert, evalueert en nieuwe mogelijkheden adviseert
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 2


Leerinhoud
Ergonomie
De ergonomische methodologie en principes in het werkgebied van de ergotherapie leren gebruiken
Algemene principes van de ergonomie
Toepassingsgebied in de ergotherapie
Toepassingen

Omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
De taak van de ergotherapeut bij advies rond woningaanpassing en hulpmiddelen
Verslaggeving i.v.m. woningaanpassing en omgevingsaanpassing
Inzicht krijgen in bouwkundige principes
Inzicht verwerven in hulpmiddelen
Bouwkundige plannen leren lezen
Schetsen maken op schaal
Creatief leren denken
Inzicht verwerven in mogelijke aanpassingen
Inzicht en kennis verwerven in tegemoetkoming en nomenclatuur
Inzicht verwerven in het gebruik en het bestaan van belangrijke databanken en websites

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'theorie ergotherapie', 'toegepaste ergotherapie: initiatie onderzoek' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Informatie verstrekken, voorlichten, methodisch adviseren
                 - De student is in staat gegevens te verzamelen en het verhelderen van de vraag
                 - De student is in staat een adviesplan uit te werken
                 - De student is in staat een adviesplan uit te voeren en bij te stellen
                 - De student is in staat een adviesplan te evalueren en bij te sturen
         - Ontwikkelen van materialen
                 - De student is in staat materialen te analyseren
                 - De student is in staat materialen aan te passen en te ontwikkelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in de eigen leerstijl en begeleidingsstijl

Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                         - De student is in staat om te reflecteren over de eigen deskundigheid en deze te plannen
                         - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                 - De student is in staat probleemoplossend te denken
                 - De student is in staat recente ontwikkelingen in te schatten
                 - De student is in staat te ontwikkelen
                 - De student is in staat te implementeren

Algemene competentie:
1. De student kan zijn weg vinden in het informaticanetwerk
2. De student heeft zin voor creativiteit en probleemoplossend denken
3. De student kan projectmatig werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst
Schaallat


Studiekosten
Cursus ergonomie
Cursus omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
Schaallat
Millimeter papier
Verplaatsingsonkosten voor bezoek(en) aan firma's
Verplaatsingsonkosten + toegang voor bezoek(en) aan beurs(en) zoals bijvoorbeeld REVA in Gent en REHACARE in Düsseldorf (ongeveer € 25)

Ongeveer 25 euro aan cursusmateriaal en gebruiksmateriaal

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits voordien gemaakte afspraak

Onderwijsvormen
Ergonomie
Docerend met interactie
Zelfstudie met mogelijkheid tot vraagstelling, oefeningen met bespreking en discussie

Omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
Docerend met praktijkvoorbeelden en interactie
Zelfstudie door het uitvoeren van een opdracht met mogelijkheid tot individueel consult mits voordien gemaakte afspraak
De opdracht omvat het aanpassen van een woning en het samenstellen van een dossier

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1ste semester

Ergonomie (3 studiepunten)
Voorstelling van groepsopdracht (25%)
Schriftelijk, open boek examen

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
Voor de groepsopdracht is 2 de zittijd niet mogelijk: in geval van 2 de zittijd blijven de punten van de 1ste zittijd behouden

Omgevingsaanpassing en hulpmiddelen (3 studiepunten)
Projectevaluatie: De praktijkopdracht wordt geëvalueerd op 2 studiepunten. De beoordelingscriteria worden vooraf aan de studenten meegedeeld
Mondelinge proef waar de prakijkopdracht kan toegelicht worden op 1 studiepunt

2 de examenzittijd is mogelijk, ingeval van 2 de examenzittijd wordt als de opdracht herwerkt volgens de meegekregen richtlijnen in afspraak met de lector
Hierop volgt terug een mondelinge proef

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Freddy Willems
Petra Van Oevelen