TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: BASISTECHNIEKEN 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Veerle Zwaenepoel
Referentie GCERGO01A00015
 
Trefwoorden
s216 gehandicaptenzorg, s271 vakdidaktiek

Doelstellingen
De basisinformatie uit theoretische lessen kan onmiddellijk kan geïntegreerd worden in praktijksituaties.
In deze praktijklessen worden verschillende (materiaalverwerkende) technieken aangewend om activiteiten grondig te leren analyseren, ze te leren aanpassen aan de mogelijkheden van de uitvoerder en ze te leren bruikbaar maken voor therapie, training en revalidatie.
De student leert tevens bewegingsactiviteiten grondig analyseren en aanpassen aan de mogelijkheden van de uitvoerder en / of gebruiker en bruikbaar maken voor therapie, training of revalidatie.
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 1

Leerinhoud
Basistechnieken hout en klei

Bewegingsactiviteiten

Bijzondere technieken (opdracht):
         - analyseren van een materiaalverwerkende activiteit die de student leren kennen heeft door een zelfgekozen externe workshop te volgen
         - activiteit die in de les aangeboden wordt analyseren

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen
                 - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
         - Ontwikkelen van materialen
                 - De student is in staat om materialen te analyseren

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Samenwerken
                 - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                 - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren en het samenwerkingsproces te bevorderen
                 - De student is in staat om samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
         - Innoveren
                 - De student is in staat om probleemoplossend te denken
                 - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten

Algemene competentie:
1. De student heeft zin voor creativiteit en probleemoplossend handelen
2. De student kan zelfstandig werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

- Achtergrondinformatie i.v.m. verbruiksmaterialen en gereedschap
- Achtergrondinformatie i.v.m. bewegingsactiviteiten
- Handleiding i.v.m. de begeleide zelfstudie

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Studiekosten
Ongeveer 5,00 euro aan cursusmateriaal.
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst
Kosten afhankelijk van de gevolgde workshop (inschrijving + verplaatsingsonkosten)

Studiebegeleiding
- Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult
- Mentoraat

Onderwijsvormen
- Aanbieden van ervaringsgerichte activiteiten, demonstratie, leren van elkaar, zelfstandig experimenteren
- Zelfstudie
- Consult: de studenten krijgen de gelegenheid om problemen en vorderingen in kleine groepen of individueel met de praktijklector te bespreken

Evaluatievorm
Basistechnieken hout en klei: (1,5 studiepunt)
permanente evaluatie aan de hand van een evaluatieformulier dat voor de aanvang van de lessen aan de studenten wordt voorgesteld

2 de examenzittijd is niet mogelijk
In geval van 2 de examenzittijd worden de punten van de 1 ste examenzittijd overgenomen

Bewegingsactiviteiten: (0.5 studiepunt)
permanente evaluatie aan de hand van een evaluatieformulier dat voor de aanvang van de lessen aan de studenten wordt voorgesteld

2 de examenzittijd is niet mogelijk
In geval van 2 de examenzittijd worden de punten van de 1ste examenzittijd overgenomen

Bijzondere technieken (opdracht): (1 studiepunt)
permanente evaluatie + productevaluatie van de opdracht aan de hand van een evaluatieformulier

2 de examenzittijd is mogelijk
In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt

OP-leden
Désirée Lambrecht
Veerle Zwaenepoel
Patricia Colman