THEORIE ERGOTHERAPIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 85.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 250.0
Studiepunten [E] 10
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Colman
Referentie GCERGO01A00006
 
Trefwoorden
s271 vakdidactiek, b650 psychiatrie, b660 pediatrie, b670 gerontologie, b710 motorische revalidatie

Doelstellingen
Het bevat basisinformatie voor het verwerven van kennis en inzicht in verband met het beroep, de verschillende doelgroepen en de verdere beroepsspecifieke opleidingonderdelen
De informatie over de verschillende doelgroepen wordt later in de opleiding (modeltraject 2 en modeltraject 3) verder uitgewerkt in vier opleidingsonderdelen. Deze zijn:
        - ergotherapie in de fysieke revalidatie
        - ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg
        - ergotherapie in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen
        - ergotherapie in de ouderenzorg
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 1


Leerinhoud
Algemene begrippen ergotherapie
Ontwikkeling van het beroep
Het menselijk handelen
Modellen van ergotherapie: Reed en Sanderson, MOHO van G. Kielhofner, Canadees model van ergotherapie (CMOP), ...
Beroepsprofiel

Methodologie ergotherapie
Algemene beginselen van methodologie
Soorten leerprocessen
Motivatie

Inleiding ergotherapie in de fysieke revalidatie
De problematiek van het fysiek gehandicapt zijn
De functie van de ergotherapeut in de fysieke revalidatie

Inleiding ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg
De problematiek van de geestelijke gezondheidszorg
De functie van de ergotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg

Inleiding ergotherapie in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen
De problematiek van de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen
De functie van de ergotherapeut in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen

Inleiding ergotherapie in de ouderenzorg
De problematiek van het ouder worden
De functie van de ergotherapeut in de ouderenzorg.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Beleid maken en ondernemen
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht in het overheidsbeleid

Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                 - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten

Algemene competentie:
1. De student heeft oog voor maatschappelijke veranderingen
2. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren
3. De student heeft een actieve houding t.av. beroepvernieuwing

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst

Handboeken:
DE CONINCK L. Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening, Leuven, Acco, 2008, 304 blz.

KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarsen Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Studiekosten
Ongeveer € 7,50 aan cursusmateriaal
De cursussen zijn gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursussen aangemaakt zijn door de centrale cursusdienst
Handboek ergotherapie in de gerontologie: ongeveer 25 euro
Handboek grondslagen van de ergotherapie: ongeveer 100 euro
Bezoek aan museum in kader van inleiding ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg: ongeveer € 3 + verplaatsingsonkosten

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult
Mentoraat

Onderwijsvormen
Docerend met interactie
Zelfstudie
Weblog

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1ste semester

Algemene begrippen ergotherapie: (4 studiepunten)
schriftelijke examen met open vragen

Methodologie ergotherapie: (2 studiepunten)
schriftelijk examen met open vragen

Inleiding ergotherapie bij de verschillende doelgroepen: (4 studiepunten)
schriftelijk examen met open vragen

2 de examenzittijd is mogelijk

Het volledige cluster wordt opnieuw geëxamineerd

OP-leden
Anne-Mie Engelen
Kristof Uvijn
Patricia Colman
Désirée Lambrecht