FYSIOLOGIE EN PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis dr. DaniŽlle De Groote
Referentie GCERGO01A00005
 
Trefwoorden
b470 fysiologie , b520 algemene pathologie

Doelstellingen
Fysiologie:
De kennis van de normale werking van het menselijke lichaam is een noodzakelijke basis voor de studie van de pathologie en verder voor de optimale keuze van een gerichte therapievorm om de normale werking zo goed mogelijk te herstellen of te benaderen

Pathologie:
De kennis en het inzicht in de algemene ziekteleer is een noodzakelijke basis om als ergotherapeut de gepaste preventieve maatregelen te nemen, naar zichzelf toe en naar de cliënt toe om ziekte te vermijden, en om een verantwoorde keuze te maken van behandelingsvorm, afgestemd op de ziekte of de aandoening van de cliënt

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 1

Leerinhoud
Fysiologie:
Studie van de cel, weefsels, metabolisme, hart- en vaatstelsel, bloed en lymfestelsel, ademhalingsstelsel, hormonale en genitale stelsel

Pathologie:
Inleiding betreffende ziekte en gezondheid, endogene en exogene ziekteoorzaken, de reactie van het lichaam op ziekteoorzaken, infectie en immuniteit en groeistoornissen

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student kan wetenschappelijke professionele literatuur lezen en begrijpen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Fysiologie:
de cursus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst
In de bibliotheek kunnen meerdere handboeken met betrekking tot fysiologie geraadpleegd worden, bijv. Inleiding tot de anatomie en fysiologie van de mens - Drs. Ludo Grégoire

Pathologie:
de cursus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst

Studiekosten
Fysiologie:
Ongeveer 2 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Pathologie:
Ongeveer 3 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Fysiologie (2 studiepunten)
Schriftelijk examen, de vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, invullen van schetsen.

2 de examenzittijd is mogelijk

Pathologie (2 studiepunten)
Schriftelijk examen: de vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, invullen van schetsen

2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Danielle De Groote