BEROEPSETHIEK EN WETGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Martini
Referentie GCBLTM03A00006
 
Trefwoorden
S130Burgerlijk-recht-personen,s130mensenrechten, s143sociaal recht

Doelstellingen
Het OLOD draagt bij tot het kunnen functioneren als een volwaardig lid van een team in een organisatie door de studenten kennis en inzicht te bieden in het recht in het algemeen,het burgerlijk recht,arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht Deel beroepsethiek en wetgeving: Dit deelvak van het opleidingsonderdeel draagt bij tot het volwaardig kunnen functioneren binnen de relatie laborant-student door kennis van en inzicht in burgerlijk recht en sociale wetgeving. Het OLOD vormt een voorbereiding tot de stage en het toekomstig werkveld. Het OLOD draagt bij tot kennis van en inzicht in de wettelijke voorschriften en het leggen van verbanden tussen vaktypische situaties en de mogelijke juridische gevolgen van het handelen. Het deel deontologie moet worden aangebracht voor het behalen van de beroepstitel biomedisch laboratoriumtechnoloog

Leerinhoud
Beroepsethiek en wetgeving
- recht in het algemeen ,bronnen ,verbintenissen,aquiliaanse aansprakelijkheid
- arbeidsrecht ,collectieve arbeidsorganisatie,arbeidsreglement,sociale zekerheidsrecht.
- Deontologie

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Algemene competenties
-verwerven en verwerken van informatie
-Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met beroepspraktijk.
Beroepsgerichte competenties
-het verwerven van algemene vakbekwaamheid ,inzicht in en toepassing van specifieke kennisinhouden van beroepsethiek en wetgeving

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
-Handboek Parktijk van het sociaal recht
-syllabus via cursusdienst
-wetgeving en artikels uit tijdschriften
-relevante websides en internet

Studiekosten
Handboek Praktijk Sociaal Recht : 18 euro
Syllabus en bijkomende fotocopies : 4 euro

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding steeds mogelijk na een les of op afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcollege,interactieve leergesprekken,
Klassikaal oplossen van concrete toepassingen van de leerstof
Actief verzamelen van informatie door studenten via internet,gebruik bibliotheek

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden
Lic. Stijn Martini