LESTABEL
 
Faculty of Technology
-- HOGESCHOOL GENT --
1st year Bachelor in real estate - Main Subject: Land surveying & geomatics
[Academic Year 2009 - 2010]
(valid starting from 2009 - 2010)
No.
Course
Sem.
A
B
C
D
E
1
Wiskunde en statistische verwerking
1
36.0
12.0
24.0
150
5
2
Stedelijke ontwikkeling
1
18.0
6.0
 
75
3
3
Topometrie 1
1
36.0
12.0
 
125
5
4
Digitale planontwikkeling
1
 
48.0
 
100
4
5
Landmeetpraktijk 1
1
12.0
24.0
 
125
5
6
Verkeerskunde
1
12.0
6.0
 
75
3
7
Constructies 1
1
36.0
 
12.0
125
5
8
Architectuuractualia
2
24.0
 
12.0
75
3
9
Landschapsbeheer en ecologie
2
18.0
6.0
 
75
3
10
Communicatie
2
 
42.0
12.0
125
5
11
Algemeen recht
2
24.0
 
4.0
100
4
12
Cartografie en geodesie
2
36.0
12.0
12.0
125
5
13
Infografie
2
 
36.0
12.0
75
3
14
Landmeetproject
2
6.0
42.0
84.0
175
7
 
Code: TCVGOL - 00 - 01 version : 09
       
1525
60
 
[PDF-version]