WISKUNDIGE VERWERKINGSTECHNIEKEN
 
Taught in 1st year Bachelor in textile technology
Theory [A] 24.0
Exercises [B] 12.0
Training and projects [C] 0.0
Studytime [D] 120.0
Studypoints [E] 4
Level  
Credit contract? Access upon approval
Examination contract? Access upon approval
Language of instruction Dutch
Lecturer Caroline Campens
Reference TCTEXT01A00015
 
Key words
mathematics

Objectives


Topics
Toelichting
De beste aansluiting op de heterogene vooropleiding van de studenten wordt verkregen door een gedeeltelijke overlap met de leerstof uit het secundair. Voor deze overlap is gekozen uit een serie onderwerpen waarvan bekend is dat ze onvoldoende ingeoefend zijn in de vooropleiding.
Alle items uit de leerinhoud leiden zowel in de theorie als in de begeleide zelfstudie tot :
        - logische redeneervormen
        - technieken in verband met probleemanalyse en probleemoplossing
        - toepassen van kennis in nieuwe situaties

Lineair geordende leerinhoud
 1. Verdieping basiskennis en basisvaardigheden
  • basicprinciples in co-ordinate geometry
  • trigomometrical numbers and functions
 2. Numeriek rekenen
  • equations and inequaties
  • systems of equations
  • exoponents and logarithms


Prerequisites


Final Objectives


Materials used
::Click here for additional information::


Study costs
Cost: 10.0 EUR


Study guidance


Teaching Methods


Assessment


Lecturer(s)