LESTABEL
 
Faculty of Social Work and Welfare Studies
-- HOGESCHOOL GENT --
Selection list for 3rd year - Main Subject: social work
[Academic Year 2009 - 2010]
No.
Course
Sem.
P-T 2Y.
A
B
C
D
E
 
Keuzelijst 1
 
1
     
84
3
1
- Creatief agogisch werken
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
2
- Werken in een interculturele context
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
3
- Preventie
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
4
- Actuele methoden in het welzijnswerk
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
5
- Mens en milieu
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
6
- Mens en arbeid
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
7
- Mens en welzijn
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
 
Keuzelijst 2
         
84
3
1
- Actuele thema's in het sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
2
- Internationaal vergelijkend sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
3
- Kwaliteitszorg
1
 
12.0
12.0
 
84
3
4
- Thema's uit de criminologie
1
 
12.0
12.0
 
84
3
5
- Internationaal vergelijkende orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
6
- Actuele thema's uit de orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
7
- Actuele thema's uit de psychologie en de pedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
8
- Studium generale
1
       
84
3
9
- Mits goedkeuring door de opleidingscommissie 1 opleidingsonderdeel uit de associatie
1
       
84
3
 
Keuzelijst 3
         
84
3
1
- Jeugdhulpverlening
1
 
18.0
6.0
 
84
3
2
- Ouderenzorg
1
 
18.0
6.0
 
84
3
3
- Etnisch-culturele minderheden
1
 
18.0
6.0
 
84
3
4
- Kansarmoede
1
 
18.0
6.0
 
84
3
 
Keuzelijst 4
         
84
3
1
- Justitiëel werk
1
 
18.0
6.0
 
84
3
2
- Geestelijke gezondheidszorg
1
 
18.0
6.0
 
84
3
3
- Algemeen maatschappelijk werk
1
 
18.0
6.0
 
84
3
4
- Arbeidszorg en sociale tewerkstelling
1
 
18.0
6.0
 
84
3
 
Code: SCSWKM - 99 - 03 version : 08
         
336
12
DT = courses can be taken on a part-time basis, 1 = first part, 2 = second part, etc
 
[PDF-version]