LESTABEL
 
Faculty of Social Work and Welfare Studies
-- HOGESCHOOL GENT --
Selection list for 3rd year
[Academic Year 2009 - 2010]
No.
Course
Sem.
P-T 2Y.
A
B
C
D
E
 
Keuzelijst 1
 
1
     
84
3
1
- Personen met een verstandelijke beperking
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
2
- Personen met een sensoriële en of fysieke beperking
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
3
- Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en of psychosociale problemen
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
4
- Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en of leermoeilijkheden
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
5
- Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
6
- Personen in moeilijke opvoedings- en of levenssituaties
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
 
Keuzelijst 2
         
84
3
1
- Creatief agogisch werken
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
2
- Werken in een interculturele context
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
3
- Preventie
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
4
- Actuele methoden in het welzijnswerk
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
5
- Mens en milieu
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
6
- Mens en arbeid
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
7
- Mens en welzijn
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
8
- Actuele thema's in het sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
9
- Internationaal vergelijkend sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
10
- Kwaliteitszorg
1
 
12.0
12.0
 
84
3
11
- Thema's uit de criminologie
1
 
12.0
12.0
 
84
3
12
- Internationaal vergelijkende orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
13
- Actuele thema's uit de orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
14
- Actuele thema's uit de psychologie en de pedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
15
- Studium generale
1
       
84
3
16
- Mits goedkeuring door de opleidingscommissie 1 opleidingsonderdeel uit de associatie
1
       
84
3
 
Code: SCORTH - 99 - 03 version : 08
         
168
6
DT = courses can be taken on a part-time basis, 1 = first part, 2 = second part, etc
 
[PDF-version]