LESTABEL
 
Departement Sociaal-Agogisch Werk
-- HOGESCHOOL GENT --
Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
[Academiejaar 2007 - 2008]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
DT 2J
A
B
C
D
E
 
Keuzelijst 1
 
1
     
84
3
1
- Personen met een verstandelijke beperking
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
2
- Personen met een sensoriële en of fysieke beperking
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
3
- Kinderen en jongeren met gedrags-,emotionele en of psychosociale problemen
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
4
- Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en of leermoeilijkheden
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
5
- Personen met gedrags-,emotionele en of psychische stoornissen
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
6
- Personen in moeilijke opvoedings- en of levenssituaties
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
 
Keuzelijst 2
         
84
3
1
- Creatief agogisch werken
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
2
- Werken in een interculturele context
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
3
- Preventie
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
4
- Actuele methodieken in het welzijnswerk
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
5
- Mens en milieu
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
6
- Mens en arbeid
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
7
- Mens en welzijn
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
8
- Actuele thema's in het sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
9
- Internationaal vergelijkend sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
10
- Kwaliteitszorg
1
 
12.0
12.0
 
84
3
11
- Thema's uit de criminologie
1
 
12.0
12.0
 
84
3
12
- Internationaal vergelijkende orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
13
- Actuele thema's uit de orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
14
- Actuele thema's uit de psychologie en de pedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
15
- Studium generale
1
       
84
3
16
- Mits goedkeuring door de opleidingscommissie 1 opleidingsondopleidingsonderdeel uit de associatie
1
       
84
3
 
Code studiejaar: SCORTH - 99 - 03 versie : 08
         
168
6
DT = deeltijds studeren mogelijk, 1 = eerste deel, 2 = tweede deel, etc
 
[PDF-versie]