MARKETING EN E-BUSINESS
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie OYEDSG01K00002
 
Trefwoorden
Marketing, e-business, e-commerce, IWETO-code: S180 - economische systemen

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- begrippen aanleren van marketing en marketingmanagement;
- begrippen aanleren van e-business en e-commerce;
- e-business bestuderen vanuit het oogpunt van business requirements, systeem analyse en ontwerp eerder dan de technologieën gebruikt bij de implementatie.

Leerinhoud
Inleiding tot de marketing
Marketingmanagement
Inleiding tot e-business
Bedrijfsstrategie, ICT strategie en e-business strategie
Identificeren en beschrijven van e-business toepassingen
Business proces analyse en modellering
Haalbaarheid van e-business
Behoeften analyse
Testen van ontwerp en implementatie
E-business voor KMO's


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: analyseren van de efficiënte van een e-business systeem
        Indicatoren:
                - Heeft kennis van marketing.
                - Heeft kennis van marketingmanagement.
                - Heeft kennis van e-business en e-commerce.
                - Kan e-business en e-commerce concretiseren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek met oefeningen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijke examen 100%


OP-leden