WEB DEVELOPMENT
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OYEDSG01K00001
 
Trefwoorden
Website, development, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- een website kunnen ontwikkelen en evalueren met behulp van verschillende multimediale technieken;
- een analyse en planning kunnen maken van de statische en dynamische elementen nodig bij het ontwikkelen van een site;
- een doordachte selectie kunnen maken van de tools nodig bij het ontwerp en implementatie van de site;
- oplossingen kunnen aanbieden naar verschillende client platforms toe die in een webomgeving te onderkennen zijn.

Leerinhoud
Dit opleidingsonderdeel omvat een introductie tot de verschillende multimediale ontwerptechnieken die relevant zijn voor het ontwikkelen van statische en dynamische websites. Elementen zoals tekst, afbeeldingen, tabellen, frames en layers alsook de onderliggende HTML-code, zullen aan bod komen en toegepast worden in zowel een eenvoudige tekstverwerker als in een meer specifieke webontwikkelingsapplicatie zoals Dreamweaver. De rol van de browser, scripts en plug-ins wordt praktisch toegelicht. De nood aan dynamische versus statische websites zal onderzocht worden; dit omvat technieken voor het creëren van dynamische webpagina's in het voordeel van de gebruikersinteractie en het kunnen wijzigen van brongegevens. Het zwaartepunt van dit opleidingsonderdeel ligt bij het bouwen van de website zelf.

Begincompetenties
Grondige kennis van een OS zoals Windows (beheer van folders en files)
Grondige kennis van tekstverwerking

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: specifieke taal voor multimediatoepassingen
        Indicatoren:
                - Kan een webontwikkelingstool gebruiken.
                - Heeft kennis van (X)HTML.
Kerncompetentie 2: website ontwerpen
        Indicatoren:
                - Kan de broncode van een website analyseren.
                - Kan aanpassingen aanbrengen aan bestaande websites.
                - Kan multimediaobjecten integreren.
Algemene competenties: creativiteit
        Indicatoren:
                - Heeft aandacht voor gebruiksvriendelijkheid.
                - Heeft aandacht voor lay-out.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Software aan educatieve prijs.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek met oefeningen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 60%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 40%
Tweede examenzittijd:
        herwerken taken 60% + mondeling examen 40%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 60% + mondeling examen 40%
Tweede examenzittijd:
        herwerken individuele opdracht 60% + mondeling examen 40%


OP-leden