PROJECTWERK
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 36.0
Totale studietijd [D] 275.0
Studiepunten [E] 11
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie OYEDSG01A00026