CONTENT MANAGEMENT SYSTEMEN
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 24.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie OYEDSG01A00023