EFFECTEN EN ANIMATIES
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OYEDSG01A00013
 
Trefwoorden
Effecten, animaties, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- leren hoe ze ideeën kunnen visualiseren. Hierbij zal inhoud en vormgeving op elkaar worden afgestemd en zullen ze leren een eigen ontwerp te realiseren met behulp van allerlei toepassingssoftware;
- basiskennis en inzicht verwerven in het maken van effecten en animaties.


Leerinhoud
Effecten: digitaal maken van effecten op PC.
Animaties: digitaal maken van animaties op PC.
Effecten en animaties integreren voor toepassing in multimedia- of internetprodukties.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: een gedegen kennis van effecten
        Indicatoren:
                - Kan effecten aanmaken.
                - Kan effecten bewerken.
Kerncompetentie 2: een gedegen kennis van animaties
        Indicatoren:
                - Kan animaties aanmaken.
                - Kan animaties bewerken.
Algemene competenties: creativiteit
        Indicatoren:
                - Heeft aandacht voor gebruikersvriendelijkheid.
                - Heeft aandacht voor lay-out.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Software aan educatieve prijs.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek met oefeningen.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken taken 50% + mondeling examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        indivduele opdracht 50% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%


OP-leden