DIGITALE MEDIA DESIGN II
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pierre De Mey
Referentie OYEDSG01A00012
 
Trefwoorden
media, design, videobewerking, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- leren hoe ze ideeën kunnen visualiseren. Hierbij zal inhoud en vormgeving op elkaar worden afgestemd en zullen ze leren een eigen ontwerp te realiseren met behulp van allerlei toepassingssoftware;
- basiskennis en inzicht in de montage van video verwerven.


Leerinhoud
- Videobewerking: inlezen, monteren en bewerken ('editen') van videobeelden op PC. In dit onderdeel zullen we videofilmpjes assembleren voor toepassing in multimedia- of internetproducties en zal ook aandacht worden besteed aan het produceren van een DVD.
- Integratie van meerdere media tot een multimediale produktie.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: een gedegen kennis van courante digitale media bezitten
        Indicatoren:
                - Heeft kennnis van videobewerking.
                - Kan digitale media aanmaken en integreren.
Kerncompetentie 2: de efficiëntie van digitale media beoordelen en verbeteren
        Indicatoren:
                - Kan het geschikt digitaal medium oordeelkundig kiezen
                - Kan aanpassingen doorvoeren aan bestaande producten.
Algemene competenties: creativiteit
        Indicatoren:
                - Kan professioneel vormgeven aan digitale media.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Software aan educatieve prijs.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek met oefeningen.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken taken 50% + mondeling examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        indivduele opdracht 50% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%


OP-leden