CAPITA SELECTA I
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pierre De Mey
Referentie OYEDSG01A00011
 
Trefwoorden
Capita, selecta, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten naast het studiepakket een visie zullen bezitten over actuele thema's binnen het mediagebeuren. Het is bedoeld als actuele aanvulling op het bestaande pakket.
Omdat de thema's telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zullen de studenten hieromtrent zelf worden uitgenodigd om via bibliotheken, internet, andere manifestaties, pers en media papers op te stellen.
Vanuit deze gedachten zal men een zo breed mogelijke waaier aan manifestaties opzetten (debatten, culturele avonden, workshops behoren tot de mogelijkheden).

Leerinhoud
Artikels/lezingen/workshops/bedrijfsbezoeken rond thema's zoals:
- mobiele communicatie
- nieuwe media
- case study
- ...

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Algemene competenties: actuele thema's binnen het mediagebeuren leren becommentariëren
        Indicatoren:
                - Leert informatie verzamelen over de topics van de seminaries.
                - Leert een persoonlijke visie ontwikkelen en presenteren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Materiaal door opzoekwerk, seminaries, ...
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
De kosten verbonden aan de lezingen/workshops/bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Elke student woont minimaal 3 lezingen bij, verwerkt deze lezingen in een paper en presenteert één lezing.
Elke student woont de presentaties van andere studenten bij.

Coaching, regelmatig, op voorhand geplande progress-meetings met de lector(en).

In het Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) dienen de studenten zelfstandig informatie op te zoeken, te bestuderen en te verwerken om het project tot een goed einde te brengen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100%
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
        herwerken taken 50% + mondeling examen 50%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten, bijgevolg kan niet ingeschreven worden via examencontract.

OP-leden