CONTENT MANAGEMENT SYSTEMEN
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OYEDSG01A00008
 
Trefwoorden
Content management, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- de begrippen omtrent een content management systeem beheersen;
- een content management systeem kunnen gebruiken.

Leerinhoud
- Wat is content management?
- Waarom content management?
- Voor- en nadelen van content management.
- Studie van beschikbare content management systemen.
- Praktisch gebruik van een content management systeem.


Begincompetenties
Web development.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: evalueren van een content management systeem
        Indicatoren:
                - Heeft kennis van content management systeem.
                - Kan een content management systeem analyseren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek met oefeningen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden