VIRTUELE REALITEIT
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland MAERIVOET
Referentie OYEDSG01A00007
 
Trefwoorden
Virtueel, realiteit, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- Virtuele realiteit kunnen situeren;
- De kwaliteiten, kenmerken en limieten van virtuele realiteit kennen en begrijpen.
- Verschillende modellen begrijpen en kunnen hanteren in concrete situaties.

Leerinhoud
- inleiding: historiek, situering
- inputdevices
- outputdevices
- rekenarchitectuur
- modellering
- menselijke interactie
- VR-toepassingen
- VR-programmering, VRML-X3D

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: inzicht hebben in de verschillende componenten van VR
        Indicatoren:
                - Kan zich informeren over actuele stand van zaken en praktische aspecten van VR.
                - Kan de componenten van VR beschrijven.
                - Kan klassieke en nieuwe toepassingen van VR situeren.
Kerncompetentie 2: verschillende aspecten van modelleren van VR begrijpen, kunnen situeren en toepassen
        Indicatoren:
                - Kan statische, kinematische en fysische modellen benoemen.
                - Kan modelbeheer schematiseren.
Algemene competenties: menselijke aspecten van multimediatoepassingen en hun limieten becommentariëren
        Indicatoren:
                - Kan performantie, gezondheid en veiligheid becommentariëren.
                - Kan sociale aspecten becommentariëren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Boek Virtual Reality Technology 2nd Ed (met CD-rom), Burdea en Coiffet, Wiley, ISBN 978-0-471-36089-6. Ander cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
100,00 euro.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek.
Geleide oefeningen.
Zelfstudie, opzoekingswerk.
Groepswerk, groepspresentaties.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden