MULTIMEDIA AUTHORING II
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lotte VAN STEENBERGHE
Referentie OYEDSG01A00006
 
Trefwoorden
Multimedia, authoring, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten verder bouwen op de authoring ervaring opgedaan in Multimedia Authoring I.


Leerinhoud
Een dynamische multimediatoepassing kunnen ontwikkelen. In het bijzonder wordt de interactie met de gebruiker en de communicatie met gegevensbronnen bestudeerd.
Exploratie van een aantal authoring tools voor specifieke doeleinden.

Begincompetenties
Multimedia Authoring I

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: ontwikkeling van dynamisch multimediaproducties
        Indicatoren:
                - Kan dynamische multimediatoepassingen aanmaken en onderhouden met behulp van een authoring tool.
Algemene competenties: creativiteit
        Indicatoren:
                - Professioneel vormgeven aan multimediaproducties.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Software aan educatieve prijzen.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek met oefeningen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken taken 50% + mondeling examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%


OP-leden