MULTIMEDIA AUTHORING I
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lotte VAN STEENBERGHE
Referentie OYEDSG01A00001
 
Trefwoorden
Multimedia, authoring, DTP, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- begrip en kennis krijgen van de technologie en technieken vereist voor de creatie van interactieve multimedia;
- de beschrijving van een toepassing (door een klant) kunnen omvormen naar een ontwerp;
- eenvoudige toepassingen kunnen ontwikkelen met behulp van verschillende authoring tools.

Leerinhoud
Studie van de onderliggende technologie voor de ontwikkeling van multimediaproducties:
        1. Fasen in het productieproces van multimedia (met de nadruk op authoring)
        2. Analyse en ontwerp van een toepassing: concept, storyboard, flowchart, ...
        3. Kenmerken van een toepassing: usbility,credibility, ...
        4. DTP: Desktop Publishing, digitaal voorbereiden van publicaties, o.a. prepresstechnologie: lay-out, kleurgebruik, typografie, structuur van drukwerk.
        5. Studie van authoring tools: ontwikkeling van interactief portfolio.

Het belangrijkste deel van de leerinhoud betreft het gebruik van tools voor de ontwikkeling van multimediaproducten, die beantwoorden aan een vooraf opgestelde specificatie.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis van de technologie en technieken voor de creatie van interactieve multimedia
        Indicatoren:
                - Bezit een gedegen kennis van de fasen in de ontwikkeling van multimedia.
                - Kan de efficiëntie van een mediatoepassing beoordelen en verbeteren.
Kerncompetentie 2: ontwikkelen van (eenvoudige) multimediaproducties van begin tot einde
        Indicatoren:
                - Kan de eisen van een klant analyseren tot een ontwerp.
                - Kan een ontwerp integreren in het ontwikkelproces van digitale media.
                - Kan mediatoepassingen aanmaken en onderhouden met behulp van een authoring tool.
Algemene competenties: creativiteit
        Indicatoren:
                - Kan professioneel vormgeven aan multimediaproducties.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.
Aanbevolen literatuur:
Chapman, N. - Digital Multimedia -Wiley - ISBN 0 470 85890 7.
Dick, D. - The PC Multimedia & Web Handbook 3rd Ed - Dumbreck Publishing - ISBN 0 952 14 84 9 8

Studiekosten
Software aan educatieve prijs.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesrek met oefeningen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken taken 50% + mondeling examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        herwerken individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%


OP-leden