PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antonia PIERREUX
Referentie OCTOIN03K00003
 
Trefwoorden
Webapplicaties - programmeertalen - softwareontwikkeling - n-tier-applicaties, IWETO-code:: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten web-based enterprise applicaties in al zijn facetten kunnen ontwikkelen.


Leerinhoud
Web-based enterprise application development:
- Bouwen van webinterface (Java en .Net)
- Bouwen van de businesslaag(Java, .Net, Cobol)
- Bouwen van de data (access) laag (Java, .Net, Cobol)
- Webservices (Java, .Net, Cobol)
Alle items worden uitvoerig geïllustreerd met voorbeelden en begeleid geoefend.

Begincompetenties
Front-end programmeren. Back-end programmeren. Dynamische webapplicaties. Analyse en ontwerp I. Databanken.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: bouwen van een web-based applicatie
        Indicatoren:
                - Kan een webinterface bouwen.
                - Kan een businesslaag bouwen.
                - Kan een data (access) laag bouwen.
                - Kan een webservice bouwen.
Algemene competenties: streven naar kwaliteitsvolle taakuitvoering zodanig dat het resultaat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever
        Indicatoren:
                - Kan performant en functioneel handelen.
                - Levert oplossingen die gebruiksvriendelijk en flexibel zijn (aanpasbaar, herbruikbaar en onderhoudbaar)
                - Houdt rekening met de opdrachtgever.
                - Kan de verschillende benaderingen tot nieuwe oplossingen combineren.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Slides en syllabus beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Open source software.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.
Aanbevolen literatuur:
Java:
        Struts: The Complete Reference, Second Edition (James Holmes)
        JavaServer Faces: The Complete Reference (Chris Schalk, Ed Burns, James Holmes)
        Pro JSF and Ajax (John R. Fallows, Jonas Jacobi)
        Head First Servlet & JSP (Bryan Bashman, Kathy Sierra, Bert Bates)

.Net:
        Pro ASP.NET 2.0 in C#2005 Matthew MacDonald en Mario Szpuszta - ISBN 1-59059-496-7

Cobol:
        COBOL Ebbinckhuyzen - Ter Hagen Stam uitgevers - ISBN 904400 7297

Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen.
In het Begeleid Zelfstandig Leren dienen de studenten zelfstandig een n-tierapplicatie uit te werken en te presenteren.
Tijdens Begeleid Zelfstandig Leren werken de studenten projecten uit.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden