NETWERKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pierre De Mey
Referentie OCTOIN03K00002
 
Trefwoorden
Beheer van netwerken en computersystemen infrastructuur, beveiliging van systemen, Linux en Windows 2003, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Een theoretische basis vormen van de organisatie, management en ondersteuning van een datacommunicatie-, (inter)netwerkinfrastructuur in een evoluerende ICT omgeving.
Een netwerk, ICT infrastructuur, datacommunicatie, webservers in de praktijk opzetten (hands-on), configureren en het verhelpen van configuratie- en andere netwekproblemen.
Voorbereiding op functies als netwerkadministrator, IT-system manager, support manager, network consultant, IT beveiligingsspecialist.


Leerinhoud
- Opzetten van server, clients en datacommunicatiesystemen.
- Beginselen van systeembeheer: organisatie (SLA, ITIL), Windows 2003, Fedora Core.
- Belangrijke systeem- en netwerkconfiguraties in een gemengde netwerkomgeving (Windows, Linux) zoals webservers (IIS, Apache, ...), bestands- en printerdeling (Samba), gateways (routers en firewalls, DNS, NAT), Network client management (DHCP, Active Directory Services, LDAP), elektronische post (Exchange, Postfix, ...), enz.
- Netwerken beveiligen, VPN, Kerberos, IPSec, ...
- Praktijkgetuigenissen van systeem- en supportmanagers.

Begincompetenties
Besturingssystemen en Netwerken, Computerarchitectuur.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: Systemen configureren, beveiligen, aanpassen
        Indicatoren:
                - De beginselen van systeembeheer kennen.
                - De beginselen van netwerkbeveiliging kennen en kunnen toepassen, beveiligingsrisico's kunnen opsporen en oplossen.
Kerncompetentie 2: complexe netwerk-, telecom- serversystemen configureren, beheren en testen
        Indicatoren:
                - Netwerkservices en automatiseringsscripts kunnen analyseren, configureren en testen, afwisselend in een Linux- en Windows-omgeving.
                - Configuraties kunnen documenteren en procedures kunnen opstellen.
Algemene competentie: Opdrachten uitvoeren met doorzettingsvermogen (verantwoordelijkheidszin en stressbestendigheid)
        Indicatoren:
                - In staat zijn netwerkproblemen systematisch te analyseren en op te lossen (troubleshooting).
                - Op korte tijd in team een complexe netwerkinfrastructuur kunnen uitbouwen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- Handboek over Windows 2003 Server en Linux systeem administratie.
- Presentatie slides
- Webondersteuning
- E-learning. Software beschikbaar.
- Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Handboek: ongeveer 50,00 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
- Theroretische uiteenzettingen
- Inoefenen van diverse configuraties in het netwerklaboratorium in kleine groepen.
- Het uitwerken van een netwerkproject: een volledige netwerkconfiguratie uitvoeren in groep.
- Het documenteren van projecten.
- Het bijhouden van een logboek.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling open boek examen 50%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + mondeling open boek examen 50%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden