SOCIALE EN JURIDISCHE BEROEPSASPECTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OCTOIN03A00006
 
Trefwoorden
Recht, beveiliging, bescherming van persoonsgegevens, informaticafraude, computercontracten, IWETO-code: S123 - Informaticarecht en S143 - Sociaal recht

Doelstellingen
De informaticastudent een inleiding geven tot sociale en juridische aspecten waarmee hij te maken kan hebben in de praktijk:
- Wie is de eigenaar van de software?
- Welke juridische beveiligingsmiddelen zijn beschikbaar?
- Wie is eigenaar van een databank en wat met de privacybescherming?

Leerinhoud
- Inleiding: recht, rechtstakken, nationaal en Europees recht
- Informaticacontracten
- Bescherming van software
- Algemene problemen inzake distributie van informaticaproducten
- Informaticacriminaliteit
- Juridische aspecten van databanken
- De verwerking van persoonsgegevens
- Multimedia, internet en e-commerce
- Informatica en sociaal recht

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis van verschillende thema's omtrent juridische aspecten
        Indicatoren:
                - Kan informatie over verschillende sociale en juridische beroepsaspecten opzoeken.
                - Kan informatie synthetiseren en bekritiseren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Informatica: juridische aspecten - Harald De Muynck - Lannoo - ISBN 9020956663
Informatica en recht - J.A. Keustermans - Wolters Kluwer - ISBN 9059 280342

Studiekosten
Informatica: juridische aspecten: ongeveer 15,00 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 20% + mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden