DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pierre De Mey
Referentie OCTOIN03A00003
 
Trefwoorden
Datacommunicatie en Netwerktoepassingen programmeren (Java), netwerkinfrastructuren, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
De theoretische basis van netwerktoepassingen, gelegd in "Besturingssytemen en Netwerken" verder uitbouwen.
Een netwerkprogramma in de praktijk leren schrijven.
Voorbereiding op functies als netwerkprogrammeur, netwerkapplicatiespecialist, IT-beveiligingsspecialist.

Leerinhoud
- Het client-server-paradigma
- Programmeren in een client-server omgeving: werken met sockets (TCP/UDP), remote procedures, middleware.
- Voorbeelden van belangrijke netwerktoepassingen zoals WWW (HTTP), bestandsoverdracht (FTP), elektronische post (SMTP, POP, IMAP), vertalen van hostnaam naar IP-adres (DNS)
- Multimedianetwerken (internettelefonie, streaming).
- Inleiding tot netwerkbeveiliging en netwerkbeheer.


Begincompetenties
Besturingssystemen en Netwerken. Front-end programmeren.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: werking van applicaties met netwerken en protocols begrijpen
        Indicatoren:
                - Een client/serverarchitectuur kunnen beschrijven en becommentariëren.
                - De belangrijkste netwerktoepassingen begrijpen en becommentariëren.
Kerncompetentie 2: netwerktoepassingen configureren, beveiligen en aanpassen
        Indicatoren:
                - Een netwerkprogramma in Java kunnen schrijven.
                - Encryptie kunnen becommentariëren en toepassen.
                - Beveiligingstechnieken kunnen becommentariëren en toepassen.
Kerncompetentie 3: het netwerkbeheer kunnen situeren
        Indicatoren:
                - Weten en begrijpen hoe SNMP wordt toegepast.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- Computernetwerken, James F. Kurose, Keith W. Ross, ISBN 90 430 0806 0
- Presentatieslides
- Webondersteuning
- e-learning

Studiekosten
Nota's: ongeveer 20,00 euro
Boek (reeds aangekocht in het tweede jaar)

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
- Theoretische uiteenzettingen.
- Oefeningen.
- Het uitwerken van een project: schrijven van een netwerkprogramma in een kleine groep.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden