DATABANKEN EN DATAMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried VAN DE VELDE
Referentie OCTOIN03A00001
 
Trefwoorden
Databanken, Databasebeheer, DBMS, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Studie en gebruik van een professionele database. Onderzoek en studie van de geboden ontwikkelmiddelen op het vlak van informatiebeheer. Realiseren van applicaties die intens gebruik maken van een database.

Leerinhoud
Database architectuur met bespreking van de 3 tiers front-end, apllication/web server, back-end database.
Database beheer.
Ontwikkelen van toepassingen met allerhande ontwikkelplatformen.
XML en Oracle databases.

Begincompetenties
Datamodellering en databanken. Fundamenten van OO ontwerpen. Databanken.
Kennis van XML (grondprincipes).

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: inzicht hebben in de interne Oracle structuren
        Indicatoren:
                - Begrijpt de structuren van de SGA.
                - Begrijpt de onderlinge relaties tussen de Oracle Processen.
                - Begrijpt de fysische structuur van een Oracle database.
Kerncompetentie 2: ontwikkelen van een programma in Oracle PL/SQL
        Indicatoren:
                - Beheerst de termen van PL/SQL.
                - Beheerst de technieken van programmeren in PL/SQL.
Kerncompetentie 3: XML gebruiken als database oplossing
        Indicatoren:
                - Kan een overzicht geven van XML database oplossingen.
                - Kan een database modelleren in XML.
Algemene competentie : inzicht hebben in de problematiek van de database administratie
        Indicatoren:
                - Begrijpt het gebruik van profiles voor resource management.
                - Begrijpt fysische database concepten.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Powerpoint slides en syllabus beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Oracle Website OTN
Oracle PL/SQL, Gilbert Rattink; Academic Service ISBN 90 395 2497 1.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Ongeveer 40 euro.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek.
Geleide en verplichte individuele oefeningen met computer.
Begeleid Zelfstandig Leren: taken op de geziene leerstof onder begeleiding uitwerken.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden