XML
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried VAN DE VELDE
Referentie OCTOIN02A00014
 
Trefwoorden
XML, DTD, Schema, XSLT, DOM, SAX, Webservices, XPath, XQuery, SOAP, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de student een eerste, doch grondige kennismaking met XML te geven.
De student leert XML-documenten opbouwen, verneemt hoe XML werkt en hoe de samenwerking verloopt met DTD (Document Type Definition), schema's en XSL (Extensible Style Language) en de student maakt koppelingen met data.
De vaardigheden bijgebracht in dit opleidingsonderdeel, zal de student nodig hebben in opleidingsonderdelen die later in het programma voorkomen en waar nieuwe webtechnologiën gebaseerd op XML aan bod komen.

Leerinhoud
XML
XML structuur definitie: DTD, Schema
XML opmaak: XPATH, XSLT
XML verwerking: DOM, SAX
XML en databanken: XQuery
XML en zijn toepassingen Ajax, SOAP, RSS, ...

Begincompetenties
Kennis van (X)HTML en Javascript.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: Validatie van gegevens aan de hand van DTD's en Schema's.
        Indicatoren:
                - Opstellen van een DTD en Schema bij een gegeven XML-document
Kerncompetentie 2: Transformatie van een XML-document naar een HTML-document of een ander XML-document
        Indicatoren:
                - Opstellen van een XSL-document voor de transformatie van een gegeven XML-document naar een gevraagd HTML-document
                - Opstellen van een XSL-document voor de transformatie van een gegeven XML-document naar een gevraagd XML-document
Kerncompetentie 3: Manipulatie van gegevens aan de hand van DOM en SAX en bevragen via XQuery
        Indicatoren:
                - Aan de hand van een JavaScript data in een XML-document manipuleren.
                - Een XML-document kunnen bevragen aan de hand van XQuery.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Powerpoint slides op Dokeos
Vrijblijvende aankoop van XML 1.1 het complete handboek, Academic Service, ISBN 90-395-2278-2

Studiekosten
XML 1.1 het complete handboek, Academic Service, ISBN 90-395-2278-2 (35 euro)

Studiebegeleiding
Tijdens de oefeningen permanente evaluatie.

Onderwijsvormen
Geleide en verplichte individuele oefeningen met computer.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        examen met zowel theoretische vragen als oefeningen: 50%
        oefeningen worden gaandeweg of op het einde geëvalueerd: 50%
Tweede examenzittijd:
        examen met zowel theoretische vragen als oefeningen: 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        examen met zowel theoretische vragen als oefeningen: 50%
        individuele opdracht: 50%
Tweede examenzittijd:
        examen met zowel theoretische vragen als oefeningen: 100%


OP-leden