DYNAMISCHE WEBAPPLICATIES
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lotte VAN STEENBERGHE
Referentie OCTOIN02A00007
 
Trefwoorden
ASP.net, webapplicaties, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Het ontwikkelen van database gestuurde ASP.Net webapplicaties gebruik makend van een ontwikkelomgeving en een .NET programmeertaal.

Leerinhoud
Overzicht van het .Net Framework

Overzicht van de ontwikkelomgeving

.NET programmeren
        - Data types, collections
        - Controlestructuren, procedures
        - Object georiënteerd programmeren
        - Debugging en Foutafhandeling

ASP.Net
        - Web server
        - Creatie van ASP.Net webpagina's gebruik makend van webcontrols, themes en master pages
        - Validatie van gebruikersinput
        - Status Beheer

Werken met databanken
        - Gebruik makend van data binding
        - ADO.Net

Begincompetenties
Internettechnologie. Fundamenten van OO programmeren. Datamodellering en databanken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: ontwikkelen van database gestuurde internettoepassingen
        Indicatoren:
                - Site design: master pages, skins en themes
                - Page design m.b.v. web controls en validatie controls
                - Kan klassen maken met velden, properties en methodes
                - Kan het meerlagenmodel toepassen
                - Kan data manipuleren in een database aan de hand van ADO.NET
                - Kan data weergeven in een webformulier via data binding
                - Kan e-commerce toepassingen ontwikkelen
Kerncompetentie 2: architectuur van webapplicaties beheersen
        Indicatoren:
                - Is bekend met de client/server architectuur van webapplicaties
                - Heeft kennis van de webserver
                - Is bekend met .NET framework
Algemene competenties: creatief en innovatief handelen
        Indicatoren:
                - Kan bestaande benaderingen tot nieuwe oplossingen combineren
                - Kan meerdere oplossingen voor een probleem bedenken
                - Kan vernieuwende ideeën bedenken en uitvoeren die anderen aanspreken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Slides en oefeningen beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Software

Aanbevolen literatuur:
Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 - Matthew MacDonald en Mario Szpuszta - ISBN 1 59059 496 7
ASP.NET Unleashed - Stephen Walther - Sams - ISBN 0 672 32542 x
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Slides en optioneel aankoop boek

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden.
Gedurende de verplichte oefeningensessies op computer, kan de student op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken. De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven. De oefeningen worden permanent geëvalueerd.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden