DATABANKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pierre De Mey
Referentie OCTOIN02A00004
 
Trefwoorden
Databanken (databases), SQL, DBMS, Transacties, Datawarehouses, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Kennis opdoen omtrent de architectuur van een professionele databank en beginselen van databankbeheer.
Inzicht verwerven in de databank technologieën: transactiebeheer, multi-user databanksystemen, gedistribueerde databanken, ...
Databank bevragen met SQL.

Leerinhoud
Theorie:
        - Transacties, recovery en concurrency control
        - Database API - ODBC - JDBC
        - Bedrijfsdatamanagement
        - Datawarehousing, datamarts, OLAP en datamining: algemene principes
        - Object-relationele databasesystemen

Oefeningen:
        - Relationele database: grondige behandeling van SQL, definitie tabel, select, operatoren, functies, join, subselect, correlatie, exists, alias, insert, delete, update, views, indexen, authorisatie (granting), catalogus, triggers, stored procedures, transacties
        - SQL en XML: Alle items worden uitvoerig geïllustreerd met voorbeeelden en begeleid geoefend.

Begincompetenties
Datamodellering en databanken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1:de informatiebehoeften omzetten in een relationeel model
        Indicatoren:
                - Begrijpt de principes en het ontwerp van relationele databanken en kan ze toepassen.
                - Kan SQL toepassen
                - Begrijpt het beheer, administratie, concurrency control, beveiliging en herstelbeleid van multi-user databanken en kan ze toepassen.
                - Kan stored procedures, triggers en user-defined functions ontwerpen in SQLServer.
Kerncompetentie 2: gegevens ter beschikking stellen
        Indicatoren:
                - Kent de principes van clientconnectiviteit.
Kerncompetentie 3: gegevens digitaal voorstellen en converteren
        Indicatoren:
                - Kent gedistribueerde database verwerking.
                - Kent OLAP, Datawarehouse en Data Marts.
                - Kent OODBMS.
Algemene competenties: evaluatie van systemen
        Indicatoren:
                - Kan het gebruik en de verwerking van de verschillende soorten data-systemen ontleden en onderscheiden.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Principes van Databases, Guy De Tré, ISBN 978 90 430 1302 4
Syllabus voor SQL
Slides op elektronische leeromgeving
SQL Server software

Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Boek ongeveer 55 euro
Syllabus ongeveer 5 euro
Software: MSDNAA-contract aan 45 euro per jaar

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek
Geleide en individuele oefeningen met computer.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden