FRONT-END PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN DER WEEEN
Referentie OCTOIN02A00002
 
Trefwoorden
Java, programmeren, programmeertaal, object-oriëntatie, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Uitbreiding van de grondige kennismaking met de object georiënteerde programmataal Java.
Kunnen werken met collecties.
Bestanden kunnen lezen, schrijven en wijzigen.
De architectuur van de Model View Controller begrijpen en kunnen toepassen
Een databank kunnen aanspreken via JDBC.
Programma's kunnen schrijven die gebruik maken van multithreading.

Leerinhoud
- Binaire zoekbomen
- Generieken
- Colletions
- Multithreading
- Files en streams
- Model View Controller
- JDBC


Begincompetenties
Fundamenten van OO ontwerpen. Fundamenten van OO programmeren. OO programmeren.
Datamodellering en databanken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: collections, files, steams en databanken en generieken correct gebruiken in Java
        Indicatoren:
                - Kan een gepaste collection, file, stream, databank en generieken kiezen
                - Kan een collection, file, stream, databank, generieken correct implementeren in Java
Kerncompetentie 2: multithreading toepassen
        Indicatoren:
                - Kan een multithreaded applicatie schrijven in Java
Kerncompetentie 3: lokaliseren van logische fouten
        Indicatoren:
                - Gebruik van oa. JUNIT


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Java How To Program - Sixth Edition - Deitel & Deitel - Prentice Hall - ISBN 013 148398 6 of recentere versie.

Nederlandstalige slides, die een samenvatting van de leerstof vormen, beschikbaar via elektronische leeromgeving.


Studiekosten
Geen (boek reeds aangekocht voor Fundamenten OO-programmeren)

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden.
Gedurende de verplichte oefeningensessies op computer, kan de student op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken. De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven. De student moet zijn programma's kunnen presenteren.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden