MANAGEMENT EN BEDRIJFSECONOMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kathleen VAN LEMBERGEN
Referentie OCTOIN01A00007
 
Trefwoorden
economie, basisboekhouden, IWETO-code: S180-economische systemen, IWETO-code: S192-boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten een algemene vorming in de economie en boekhouding te geven. Het is de bedoeling een uitgebreide basiskennis te verschaffen van theoretische micro- en macro-economische begrippen. Daarnaast wordt gestreefd naar een algemeen inzicht in de boekhouding. De student moet weten hoe de algemene boekhouding de belangrijkste bron van informatie vormt voor de meeste administratieve en bestuurssytemen.

Leerinhoud
MODULE I : Algemene economie
        - toepassingsgebied van de economie
        - de gezinnen
        - de bedrijven
        - prijsvorming
        - de overheid
        - actualiteit: de overheid /internationaal handels- en betalingsverkeer/ de economische groei

MODULE II : basisbegrippen boekhouden
        - de werkinstrumenten van het dubbel boekhouden (balans, resultatenrekening, journaal en grootboek)
        - de bedrijfscyclus via de basisboekhoudingen

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: inzicht verwerven in de basissystemen van onze economie
        Indicatoren:
                - kan het verloop van de vraag- en aanbodcurve verklaren
                - kan de prijsvorming binnen de belangrijkste marktvormen afleiden
                - kan via informatie-technieken de actuele economische activiteit situeren
Kerncompetentie 2: algemeen inzicht verwerven in het systeem van dubbel boekhouden
        Indicatoren:
                - kan een onderscheid maken tussen kosten- en opbrengstenrekeningen en actief- en passiefrekeningen
                - kan de dagelijkse documenten (facturen en creditnota's) verwerken in het dubbel boekhouden (grootboek en journaal)
                - kan een balans en resultatenrekening opmaken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek Boekhouden, een kennismaking - Karel Saenen - Academia Press - ISBN 9038202385
Syllabus

Studiekosten
Boekhouden, een kennismaking : ongeveer 22 euro
Kosten van syllabus

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met klassikale oefeningen
Debat


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM ECONOMIE
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
PARTIM BOEKHOUDEN
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
PARTIM ECONOMIE
        schriftelijk examen 50%
PARTIM BOEKHOUDEN
        schriftelijk examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM ECONOMIE
        schriftelijk examen 50%
PARTIM BOEKHOUDEN
        schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
PARTIM ECONOMIE
        schriftelijk examen 50%
PARTIM BOEKHOUDEN
        schriftelijk examen 50%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden