INTERNETTECHNOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lotte VAN STEENBERGHE
Referentie OCTOIN01A00006
 
Trefwoorden
internet, website, xhtml, css, javascript, IWETO-code: T120 - computertechnologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten de werking van het Internet en zijn diverse applicaties begrijpen en kunnen gebruiken.
Een eenvoudige website, gesteund op xhtml (strict), css en client-side scripting kunnen ontwerpen, aanmaken en publiceren op het Internet.


Leerinhoud
Internettechnologie
- Ontstaan en ontwikkeling van het Internet
- Algemene terminologie : www, protocollen, cliënt/servermodel
- Gebruik Internetsoftware : e-mail, browser, ftp-client

Ontwerp en creatie van een eenvoudige website
- Webstandaarden, DTD
- XHTML (strict): hyperlinks en URL's, afbeeldingen, tabellen en lijsten, formulieren en divs
- Cascading Style Sheets (CSS)
- Client-side scripting: Javascript
- Website publiceren.


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: oplossingen leveren die gebruiksvriendelijk en flexibel zijn.
        Indicatoren:
                - Kan statische webpagina's bouwen in xhtml en css
                - Kan eenvoudige interactieve webpagina's ontwerpen met JavaScript
Kerncompetentie 2: werking van applicaties met netwerken en protocols begrijpen.
        Indicatoren:
                - Internettoepassingen gebruiken en configureren
                - Internetverbinding configureren
Algemene competenties: creatief, vernieuwend en met zin voor initiatief handelen.
        Indicatoren:
                - aandacht voor gebruiksvriendelijkheid
                - aandacht voor lay-out


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Aanbevolen literatuur:
        - Basiscursus XHTML, CSS en JavaScript - Peter Kassenaar en Peter Doolaard - Academic Service - ISBN 90-395-2452-1
Diverse websites op het internet.


Studiekosten
Ongeveer 30 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek.
Begeleide oefeningen.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden