FUNDAMENTEN OO-ONTWERPEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Karine Van Driessche
Referentie OCTOIN01A00004
 
Trefwoorden
gestructureerd ontwerpen, object georiënteerd ontwerpen, klassen, objecten, programmaontwikkeling, UML, IWETO-code: P 175 Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de student een inzicht te geven in de thema's en de concepten van het object georiënteerd ontwerpen.
De student is in staat een object georiënteerd model te begrijpen (te lezen) en te implementeren in pseudocode.
De student moet de verschillende methodes (operaties, procedures) begrijpen en ook zelfstandig ontwerpen volgens de principes van het gestructureerd ontwerpen.

Leerinhoud
Gestructureerd ontwerpen:
        - Bouwstenen van het gestructureerd programmeren :
                Sequentie
                Selectie
                Iteratie
        - Ontwerpen van een gestructureerd algoritme en vertalen naar pseudocode

Objectgeoriënteerd ontwerpen:
        - Thema's en concepten van objectgeoriënteerd ontwerpen
        - UML begrippen en notatie
        - Begrijpen en vertalen van een objectgeoriënteerd ontwerp naar een programma in pseudocode

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gegevens gestructureerd en objectgeoriënteerd modelleren
        Indicatoren:
                - Kan gegevens gestructureerd modelleren door middel van topdown-verfijning
                - Kan gegevens objectgeoriënteerd modelleren in klassen, alsook de relaties tussen deze klassen
Kerncompetentie 2: deze informatiebehoeften vertalen met top-downverfijning en UML-schema's en relaties
        Indicatoren:
                - Kan topdown-verfijning voorstellen door middel van structuurdiagram, specificaties en pseudo-code
                - Kan een ontwerp voorstellen voor een objectgeoriënteerd programma door middel van een klassediagram in UML
                - Kan een sequentiediagram in UML opstellen voor elke gebruiksmogelijkheid van het programma


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus beschikbaar via de elektronische leeromgeving


Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met klassikale oefeningen

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
         individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
         schriftelijk examen 100%


OP-leden