COMPUTERARCHITECTUUR
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lotte VAN STEENBERGHE
Referentie OCTOIN01A00001
 
Trefwoorden
computerarchitectuur - basiskennis informatica - computersysteem - hardware, IWETO-code: P175-informatica

Doelstellingen
Het aanbrengen van de basisprincipes van de inwendige opbouw en het gebruik van hedendaagse computers.

Leerinhoud
- Architectuur: gegevensvoorstellingen, machinemodellen, instructiesets en input/output.
- Organisatie en microarchitectuur: datapas, controle-eenheid, geheugens en randapparatuur.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gegevens digitaal voorstellen en converteren
        Indicatoren:
                - Kan converteren naar andere talstelsels
                - Kan binair rekenen
                - Kan floating point rekenen
                - Numerieke en alfanumerieke codes
Kerncompetentie 2: kennis van computersystemen
        Indicatoren:
                - Begrijpt de organisatie van computersystemen
                - Kent de componenten van de digitale logica
                - Heeft inzicht in microprogrammering
                - Geheugens
                - Instructiesets
Algemene competenties: systemen configureren, beveiligen en aanpassen
        Indicatoren:
                - Synthetiseren van aangeboden leerstof


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus beschikbaar via de elektronische leeromgeving
Gestructureerde Computerarchitectuur - vijfde editie - andrew S. Tanenbaum - Pearson Education - ISBN 90-430-0987-3.
Installatie Hardware 3 - Bert Pinster - Academic Service - ISBN 90-395-2486-6.

Studiekosten
Ongeveer 35 euro.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek.
In het Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) dienen de studenten zelfstandig hardware topics uit te diepen en mondeling te presenteren.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
         schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden