SPAANS TAALTRAINING III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Spaans
Titularis Daniele SEPTEMBER
Referentie OCOMGA03K00004
 
Trefwoorden
Spaans taaltraining, IWETO-code : h 490

Doelstellingen
- Aanleren van vaardigheden om in te staan voor de communicatie in het Spaans (zowel mondeling als schriftelijk) binnen een bedrijf of instelling
- Spreekvaardigheid ontwikkelen.


Leerinhoud
-Communicatieve integratie van de verschillende elementen (woordenschat, grammatica, compensatiestrategieën)
-Teksten en audiovisueel materiaal
-Oefeningen in het talenpracticum
-Economische en administratieve woordenschat en teksten


Begincompetenties
Eindcompetenties van Spaans Taaltraining II

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: integratie van de grammaticale en lexicale kennis in het receptief en productief taalgebruik
        Indicatoren:
                - kan zich mondeling vlot en correct uitdrukken;
                - kan een mondelinge presentatie geven;
                - kan gelezen en beluisterde teksten, documenten en dialogen synthetiseren commentariëren en herformuleren.
Kerncompetentie 2: kennis en toepassing van de schriftelijke (zakelijke) communicatie
        Indicatoren:
                - kent de verschillende brieftypes en soorten zakelijke teksten;
                - kan met elektronische hulpmiddelen informatie opvragen en verwerken;
                - kan zinnen, mails, brieven en vertrouwde documenten opstellen en vertalen uit en naar het Spaans.
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - kan instaan voor de interne en externe communicatie


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en fotokopieën


Studiekosten
Fotokopieën 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
Spreekuren


Onderwijsvormen
-Onderwijsgesprek
-Mondelinge en schriftelijke oefeningen
-Individuele en collectieve opdrachten
-Talenpracticum: luister -en spreekoefeningen
-Begeleid zelfstandig leren


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 30% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 30% + mondeling examen 70%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 30% + mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 30% + mondeling examen 70%


OP-leden