DUITS TAALTRAINING III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Duits en Nederlands
Titularis Peter RAEMDONCK
Referentie OCOMGA03K00003
 
Trefwoorden
Duits Taaltraining, IWETO-code h 530

Doelstellingen
Aan het einde van je studie moet je professioneel kunnen functioneren binnen een Duitstalige omgeving. Je beheerst de interne en externe communicatie in het Duits. Je hebt inzicht in de vereisten voor een efficiënte telefonische communicatie. Je kan telefonisch berichten noteren en doorgeven. Je kent ook de regels van klantvriendelijke en correcte informatieverstrekking. Je bent in staat in behoorlijk Duits inhoudelijk en formeel correct te notuleren.
Je beschikt over een grondige kennis van specifieke zakelijke terminologie.


Leerinhoud
Thematische uitbreiding van de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. De leerstof omvat spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheidsoefeningen in een zakelijke context, o.m.
        -telefoongesprekken en memo's
        -interne en externe bedrijfscommunicatie
        -productpresentatie
        -notuleren
        -enkele vertaaloefeningen.


Begincompetenties
Eindcompetenties Duits Taaltraining II

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: integratie van de grammaticale en lexicale kennis in het receptief en productief taalgebruik
        Indicatoren:
                - kan zich mondeling vlot en correct uitdrukken;
                - kan een mondelinge presentatie geven;
                - kan gelezen en beluisterde teksten, documenten en dialogen synthetiseren, commentariëren en herformuleren.
Kerncompetentie 2: kennis en toepassing van de schriftelijke (zakelijke) communicatie
        Indicatoren:
                - kent de verschillende brieftypes en soorten zakelijke teksten;
                - kan met behulp van elektronische hulpmiddelen informatie opvragen en verwerken;
                - kan zinnen, mails, brieven en vertrouwde documenten opstellen en vertalen uit en naar het Duits.
Algemene competentie: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - kan instaan voor de interne en externe communicatie.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus
Magnus H. ; Van Kempen-Grigull I. ; Geschäftliche Telefonate.


Studiekosten
Cursus: 0,03 euro per blad.
Geschäftliche Telefonate: ±12 €

Studiebegeleiding
Feedback bij klassikale oefeningen en toetsen
Individuele begeleiding en remediëring bij begeleid zelfstandig leren


Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm (gebruik van talenpracticum, videorecorder).
Er wordt gewerkt vanuit een aantal luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheidsoefeningen in zakelijke context (dialogen, rollenspel, simulaties).
Begeleid zelfstandig leren: leesvaardigheidsoefeningen met sleutel, klantvriendelijk telefoneren, zakelijke woordenschat.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 30% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 30% + mondeling examen 70%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 30% + mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 30% + mondeling examen 70%


OP-leden