SPAANS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Spaans
Titularis Daniele SEPTEMBER
Referentie OCOMGA03K00002
 
Trefwoorden
IWETO-code: H490

Doelstellingen
Lexicaal en grammaticaal inzicht en beheersing, tekstbegrip en schriftelijke taalbeheersing

Leerinhoud
Uitdiepen van grammatica en woordenschat
Teksten en audiovisueel materiaal
Taaloefeningen (woordenschat-grammatica)
Zakelijke communicatie (telefoon, fax, e-mail, brieven, vergaderingen)

Begincompetenties
Eindcompetenties Spaans II


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis en toepassing van de grammatica, woordenschat en socioculturele context
        Indicatoren:
                - kan de juiste terminologische en syntactisch vorm selecteren en gebruiken;
                - kan teksten en documenten analyseren, synthetiseren en commentariëren in het Spaans;
                - kan zich schriftelijk correct uitdrukken.
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - heeft zin voor volledigheid en nauwkeurigheid;
                - is zich bewust van de noodzaak om zijn kennis voortdurend te actualiseren;
                - kent de courante economische, financiële en handelstermen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus (grammatica)
Fotokopieën

Studiekosten
Fotokopieën 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
Spreekuren (worden later meegedeeld)

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek
Schriftelijke oefeningen
Individuele en collectieve opdrachten
Begeleid zelfstandig leren zakelijke communicatie (opstellen van brieven, vertalen van brieven en brieffragmenten)

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
        EERSTE EXAMENZITTIJD
Niet-periodegebonden evaluaties : 30%
Periodegebonden evaluaties : schriftelijk examen van 70%.
        TWEEDE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen

Examencontract
        EERSTE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen
        TWEEDE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen


OP-leden