WEBDESIGN
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra COUCK
Referentie OCBMGM01A00023
 
Trefwoorden
Webdesign, E-commerce, HTML, IWETO-code: p175 - informatica, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Zelfstandig een eenvoudige website kunnen ontwerpen met afbeeldingen, tabellen, formulieren,… en op het internet plaatsen.

Leerinhoud
 • Inleiding: webdesign
 • Basisprincipes HTML
 • Websiteontwikkelingseditor
          - werkomgeving
          - structuur van de site plannen en implementeren
          - opmaak
          - hyperlinks
          - CSS
          - afbeeldingen en illustraties
          - tabellen
          - frames
          - formulieren
          - uploaden van de site


Begincompetenties
Goede praktische kennis van en vaardigheid met computers (mappen maken en beheren, bestanden beheren, gebruik e-mailprogramma, gebruik browser,…)

Eindcompetenties
 1. Heeft een basiskennis van HTML/XHTML en CSS
  Indicatoren:
  • kent de opbouw van een HTML-pagina.
  • kent de belangrijkste tags
  • kent het verschil tussen relatieve en absolute hyperlinks en kan deze vlot aanmaken.
  • ziet het belang in van het scheiden van de structuur (HTML) en de presentatie (CSS) van een webpagina.
  • kan CSS gebruiken in een webpagina (‘embedded style sheet’en ‘linked stylesheet’)
  • kent de belangrijkste CSS-eigenschappen: color, background-color, …
 2. Kan een (statische) website maken met een websiteontwikkelingseditor
  Indicatoren:
  • kan werken met sites in een websiteontwikkelingseditor.
  • kan:
           - werken met hyperlinks (ook het gebruik van een ‘named anchor’)
           - werken met lijsten (ordered en unordered), inclusief geneste lijsten
           - werken met tabellen (ook ‘header’ cellen gebruiken, cellen samenvoegen, …)
           -werken met CSS (‘type selectors’ en ‘class selectors’)
  • kent de voornaamste kenmerken van de grafische bestandsformaten (gif, jpeg en png).
  • kan afbeeldingen opnemen in webpagina’s.
  • kan zelfstandig een op frames of tabellen gebaseerde website maken.
  • kan een formulier ontwerpen
  • kan een website ‘uploaden’.
 3. Gaat op een professionele manier om met taken
  Indicatoren:
  • kan zelfstandig een website ontwerpen en op het Internet plaatsen.
  • toont creativiteit bij het ontwerpen van zijn website.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek en handouts.

Studiekosten
Ongeveer € 25

Studiebegeleiding
Coaching bij het maken van de oefeningen.
Elektronische leeromgeving Dokeos.

Onderwijsvormen
Leergesprek
Geleide oefeningen

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: beoordeling van de individueel te creëren website (de student moet een mondelinge voorstelling/verdediging geven bij de website)
 • Tweede examenzittijd: beoordeling van de individueel te creëren website (de student moet een mondelinge voorstelling/verdediging geven bij de website)

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: beoordeling van de individueel te creëren website (de student moet een mondelinge voorstelling/verdediging geven bij de website)
 • Tweede examenzittijd: beoordeling van de individueel te creëren website (de student moet een mondelinge voorstelling/verdediging geven bij de website)


OP-leden