E-MARKETING
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Regine DESMET
Referentie OCBMGM01A00022
 
Trefwoorden
E- marketing, IWETO code: s190 bedrijfsbeleid, s191 marktstudie

Doelstellingen
De economische omgeving heeft in de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw een razendsnelle evolutie doorgemaakt, door de toename van nieuwe media en nieuwe telecommunicatiemethoden.
Het doel van deze cursus is, de nodige competenties te verwerven om met succes het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de evolutie op het gebied van e-marketing oplevert.

Leerinhoud
 • E-business en E-commerce: definitie, grondbeginselen, infrastructuur en omgeving
 • E-business-strategie
 • Supply Chain Management
 • E-procurement
 • E-marketing
 • CRM
 • Implementatie: de overstap op E-business


Begincompetenties
Marketingstrategie

Eindcompetenties
 1. Kent de diverse begrippen van toepassing in E-business en kan deze toepassen
  Indicatoren:
  • kan de diverse begrippen van toepassing in E-business definiëren en verklaren
  • kan de infrastructuur van E-business en de digitale omgeving verhelderen
 2. Kent en begrijpt de diverse strategieën in de digitale omgeving
  Indicatoren:
  • heeft kennis van de E-business-strategie van een onderneming en kan deze illustreren
  • heeft kennis van de strategieën in het kader van sell-side en buy-side E-commerce en kan deze illustreren en becommentariëren
 3. Heeft kennis van aspecten waarmee een manager rekening moet houden bij de overstap op E-business
  Indicatoren:
  • kan aandachtspunten bij de implementatie van E-business benoemen
 4. Kan in team werken
  Indicatoren:
  • kan zich inzetten om samen met de andere groepsleden het einddoel te bereiken
  • kan rekening houden met de inbreng van anderen
  • kan kritiek aanvaarden


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
 • Leergesprek met verwijzing naar de actualiteit;
 • Cases;
 • Groepswerk;
 • Eventueel gastspreker;
 • Internet;
 • Handboek


Studiekosten
Handboek: E-business en e-commerce: Een managementperspectief, Dave Chaffey.
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen, lezingen, opdrachten.

Studiebegeleiding
Groepswerk wordt begeleid tijdens de lestijden waarop geen college wordt gegeven.
Op individuele vraag van de student wordt verdere uitleg verschaft.

Onderwijsvormen
Colleges, groepstaken en groepsprojecten.
Zelfstudie.

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 50% permanente evaluatie en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 50% individuele opdracht (case) en 50% schriftelijk examen

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 50% individuele opdracht (case) en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 50% individuele opdracht (case) en 50% schriftelijk examen


OP-leden