SPAANS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Spaans en Nederlands
Titularis Johan TRYPSTEEN
Referentie OCBMGL03K00002
 
Trefwoorden
Spaans, IWETO-code h490

Doelstellingen
- Lezen van teksten over economische en vakgerichte onderwerpen (transport, logistiek, import)
- Uitbreiden van grammaticale kennis en oefenen ervan naar complexere structuren toe.
- Verwerven vakgerichte woordenschat.
- De student moet in staat zijn teksten te begrijpen, dialogen te voeren en boodschappen te schrijven over de vermelde economische onderwerpen (inzicht).
- Zelfstandigheid en motivatie aankweken via begeleide zelfstudie

Leerinhoud
Lezen van vakgerichte artikels en teksten
Verwerven van vakgerichte woordenschat via lexicon (expeditie, logistiek, transport) en via de reeds vermelde teksten en artikels.
Uitbreiden van de grammatica via oefeningen geënt op vakgerichte situaties (geïntegreerde aanpak).
Conversatieoefeningen “in pair”.
Cases en opdrachten – schriftelijke en mondelinge communicatie.


Begincompetenties
De verworven kennis van het tweede jaar dient als uitgangspunt voor deze cursus.
Voor andere studenten: instaptoets

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: praktische kennis van de Spaanse taal die volstaat om in bedrijfsgerichte context gesprekken te voeren, teksten te begrijpen en te schrijven
        Indicatoren:
                - beheerst op niveau van praktische kennis de grammatica (minstens 7 tijden, samengestelde zin met ‘subjuntivo’…)
                - beschikt over een breed basisvocabularium
                - beschikt over een specifiek beroepsgericht vocabularium

Algemene competentie 1: omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan zelfstandig werken
                - is accuraat
                - kan bedrijfsgerichte informatie zoeken op het Spaanstalige deel van het internet, in kranten e.a. informatiebronnen
                - kan de informatie begrijpen, verwerken tot een samenhangend deel en eenvoudig verwoorden

Algemene competentie 2: op efficiënte wijze omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - kan informatie op professionele wijze presenteren in brieven, korte geschreven rapporten en faxberichten
                - kan informatie efficiënt verwerken (selecteren, samenvatten, verbanden leggen, hoofdzaken onderscheiden)
                - gaat kritisch om met informatie: hij kan bronnen en teksten beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie en kan hierover zijn opinie duidelijk formuleren
                - kan een argumentatie opbouwen en uitwerken
                - gaat op gepaste wijze om met bronnen (citaten, bronverwijzing), kan bronnen opsporen, inventariseren en verzamelenLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus + variabele kopieën.

Studiekosten
Kopieën aan de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
-Voorziene data voor studiebegeleiding
-Feedback na examens
-Individuele begeleiding door de lector


Onderwijsvormen
-Leergesprek
-Individuele opdrachten
-Rollenspel
-Conversatieoefeningen steeds met begeleide correctie
-Begeleide zelfstudie

Van de student wordt een zeer actieve participatie verwacht.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties:schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 50% + mondeling examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 50% + mondeling examen 50%


OP-leden