GE¤NTEGREERDE SOFTWAREPAKKETTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Sarie VAN DER ELST
Referentie OCBMGL03A00005
 
Trefwoorden
software

Doelstellingen
De studenten moeten op de hoogte zijn van de recente softwarepakketten op logistiek vlak.


Leerinhoud
Aan de hand van een aantal gastcolleges zullen een aantal pakketten gedemonstreerd worden die in de logistieke sector gebruikt worden.
Er wordt ook een ERP pakket aangebracht waarbij de studenten zelf zullen instaan voor de opmaak en de afhandeling van de case.

Begincompetenties
- Basistechnieken van transportmanagement
- Inzicht Logistiek Management
- Vlot gebruik van een Windows interface
- Beschrijvende statistiek
Elementaire kennis van het gebruik van spreadsheetprogramma's, statistische pakketten en databasepakketten.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan efficiënt werken met PC
        Indicatoren:
                - heeft inzicht in de opbouw en structuur van ERP software
                - heeft inzicht in de onderlinge relaties tussen de verschillende modules
                - heeft inzicht in de invloed van data- en informatie invoer op het gehele proces
                - heeft inzicht in de gegevensverwerking en aanpassing van gegevens
                - heeft kennis van de software op het gebied van logistiek en de mogelijkheden van de programma’s

Algemene competenties: gaat op een professionele manier om met taken
        Indicatoren:
                - kan de verschillende mogelijkheden van ERP toepassen bij het opbouwen van een omvangrijke sheet
                - kan materiaal efficiënt analyseren, verwerken en interpreteren
                - kan efficiënt werken en binnen een beperkte tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten uitvoeren
                - kan analytisch en probleemoplossend werken
                - kan een informatiesysteem mbt de goederen- en documentenstroom opzetten en opvolgenLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek en/of syllabus lector
Bijbehorende voorbeelden op elektronische leeromgeving


Studiekosten
Handboek gangbare marktprijs
Kosten van kopieën volgens tarief bepaald door de Hogeschool


Studiebegeleiding
Groep wordt begeleid tijdens de lestijden waarop geen college wordt gegeven.
Er is mogelijkheid om per e-mail en in of na de les contact op te nemen met de lector.


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken, groepswerk, zelfstudie

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100%
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
        individuele opdracht 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 100%
Tweede examenzittijd:
        individuele opdracht 100%


OP-leden