TRANSPORTMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 225.0
Studiepunten [E] 9
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Carine ALLAER
Referentie OCBMGL03A00002
 
Trefwoorden
Transportmanagement, IWETO-codes: s136 transportrecht, t003 transporttechnologie, s181 financiële wetenschappen, s190 bedrijfsbeleid

Doelstellingen
De cursus heeft als doel de student inzicht te verschaffen in specifieke facetten van een transportonderneming/-afdeling op leidinggevend vlak. Kennis verwerven i.z. planning, organisatie van transport en distributie met praktische toepassingen van transportoptimalisatie. Kennis van de typische kostprijsaspecten van een transportonderneming.

Leerinhoud
Deel 1: De organisatie van de vervoerssector
Deel 2: Arbeidsreglementering logistieke sector
Deel 3: Telematica
Deel 4: Bedrijfsoptimalisering logistieke sector:
-Investeringsbeslissingen
-Kostenberekening in vervoerbedrijven
-Prijsberekening in vervoerbedrijven
-Ritplanning

Begincompetenties
Basiskennis management.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: uitgediepte kennis van transportmanagement
        Indicatoren:
                - kent de principes en technieken van (transport-)management
                - kan zich uitspreken over de evoluties in eigen vakgebied
                - heeft kennis van de vakliteratuur op logistiek en sociaal vlak
                - kan de snel evoluerende wetgeving van transport volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
                - kan zich uitspreken over alle facetten van een transportonderneming/-afdeling
                - kan de financiële afwikkeling van genomen investeringsbeslissingen opvolgen

Algemene competentie 1: logisch uitwerken van taken
        Indicatoren:
                - kan zelfstandig, correct en systematisch de vereiste stappen uitvoeren mbt investeringsbeslissingen, optimalisatie van ritplanning,…
                - kan een keuze maken tussen de verschillende transportmodi alsook de routeplanning opstellen, invoeren en opvolgen
                - kan goederenvervoer plannen, organiseren en opvolgen
                - kent de afwikkeling van nationale en internationale verzendingen zowel operationeel als vanuit een commerciële invalshoek
                - kan prijsoffertes maken en controleren

Algemene competentie 2: communiceren binnen een netwerk van professionele relaties
        Indicatoren:
                - kan onderhandelen met transporteurs, tussenpersonen en leveranciers
                - kan omgaan met stress
                - kan goed luisteren en heeft een open geest tov ideeën van teamleden
                - heeft oog voor kwaliteit en werkt precies en nauwkeurig
                - denkt praktijk georiënteerd, kan kritiek aanvaarden en is kritisch ingesteldLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek en/of syllabus en losse kopieën.

Studiekosten
Handboek aan gangbare prijs.
Syllabus en kopieën tegenkopieprijs bepaald door de Hogeschool.


Studiebegeleiding
De studenten mogen de titularis consulteren tijdens de lesweken.
De oefeningen worden tijdens de les opgelost.


Onderwijsvormen
College met klassikale oefeningen.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden