DATABASEBEHEER
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OCBMGA02A00010
 
Trefwoorden
Toegepaste informatica, Databasebeheer, databanken, IWETO-code: p175

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met databases. Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een office-pakket) moet de student op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken. De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie (help-functie) zijn kennis verder uit te breiden. De student moet zelfstandig en op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren.
De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken.
Dit opleidingsonderdeel wordt benut voor de koppeling naar andere office-pakketten.

Leerinhoud
  • Basisterminologie i.v.m. relationele databases
  • Tabellen aanmaken, relaties leggen
  • Gegevens invoeren (importeren, exporteren)
  • Ontwerpen van query's: selectiequery's (incl. parameterquery's en joinquery's) en actiequery's
  • Werken met formuleren en rapporten
  • Inleiding macro's


Begincompetenties
De courante mogelijkheden van besturingssysteem zo efficiënt mogelijk kunnen benutten en beschikken over een basis klaviervaardigheid.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: heeft een basiskennis i.v.m. relationele databases
        Indicatoren:
                - kent de voornaamste termen en begrippen i.v.m. relationele databases: o.a. record, primaire sleutel, referentiële integriteit, join-query, SQL, rapporten                 (reports)
                - kan een eenvoudige relationele database met één-op-veel relaties ontwerpen

Kerncompetentie 2: kan vlot werken met Microsoft Access
        Indicatoren:
                - kan tabellen aanmaken en relaties leggen tussen deze tabellen
                - gegevens importeren en exporteren (bijv. van en naar .CSV, .XLS)
                - kent de voor -en nadelen van het gebruik van Microsoft Access t.o.v. Microsoft Excel
                - gebruikt de Help-functie voor het opzoeken van informatie over minder gebruikte eigenschappen en functies
                - kan met het ontwerpraster query's maken. Eenvoudige selectiequery's die gebruik maken van And, Or, Like, Is Null maar bijvoorbeeld ook                  parameterquery's, group by query's en inner/outer-joins
                - kan met behulp van actiequery's wijzigingen in vele records tegelijkertijd aanbrengen
                - kan formulieren ontwerpen en het ontwerp van een bestaand formulier aanpassen. Hij kan allerlei besturingselementen (i.h.b. keuzelijsten) toevoegen
                - kan een hoofd/subformulier maken
                - kent de voornaamste eigenschappen van formulieren, rapporten, secties en besturingselementen en kan deze instellen
                - kan rapporten maken, ook complexere rapporten zoals groepsrapporten die gegevens weergeven uit meerdere tabellen
                - kent enkele veelgebruikte functies en kan ze toepassen in expressies voor gebruik in query's, formulieren en rapporten
                - kan een eenvoudige macro maken en deze toekennen aan een knop

Algemene competenties: gaat op een professionele manier om met taken
        Indicatoren:
                - kan efficiënt werken met Microsoft Access, kan binnen een bepaalde tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten uitvoeren in Microsoft Access
                - kan analytisch en probleemoplossend werken
                - werkt accuraat


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek E. Cuypers - Van den Broeck
Oefeningen op netwerk - elektronische leeromgeving (Dokeos)
Diskette - CD-RW
PC met office-software, studenten die niet over een eigen PC beschikken kunnen buiten de les ook gebruik maken van het computerlokaal en mediatheek.

Studiekosten
Handboek ongeveer 13 euro

Studiebegeleiding
Sturen en coachen van de studenten bij het begeleid zelfstandig leren.
De lectoren zijn bereikbaar voor vragen op hun e-mailadres en bij de inhaal- en studiebegeleidingsweek.

Onderwijsvormen
Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen. De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden