ALGEMEEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Danielle DUYM
Referentie OCBMGA02A00001
 
Trefwoorden
Algemeen en vennootschapsboekhouden II, IWETO code S192 boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
  • Kennis verworven in het eerste jaar verder verdiepen en consolideren.
  • Met kennis van zaken de handelsverrichtingen nauwkeurig kunnen boeken.
  • Financiële implicaties evalueren om een correcte jaarrekening op te stellen.


Leerinhoud
Grondige studie van de boekhoudkundige verwerking van alle ondernemingsgebeurtenissen waarover financieel dient gerapporteerd te worden:
        - oprichting van een vennootschap
        - evolutie in eigen en vreemd vermogen
        - investeringen
        - vorderingen en schulden op korte en lange termijn
        - vlottende activa
        - speciale topics


Begincompetenties
Voldoen aan de eindcompetenties van Algemeen- en Vennootschapsboekhouden I

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan op een correcte manier, repetitieve boekingen op een systematische manier volgens de geldende boekhoudnormen -en wetgeving uitvoeren
                - past accuraat en nauwkeurig de geziene theorie toe in verscheidene toepassingen
                - kan de uitgevoerde taken toetsen op een logisch denkpatroon en kan nieuwe informatie, verkregen door raadpleging van bronnen en actualisering                  van kennis, toepassen

Kerncompetentie 2: kan i.v.m. volgende thema's de data correct boekhoudkundig verwerken: oprichting van een vennootschap, evolutie in eigen en vreemd vermogen, investeringen, vorderingen en schulden op korte en lange termijn, vlottende activa, speciale topics
        Indicatoren:
                - bezit de nodige kennis om de correcte rekening uit een rekeningenstelsel te gebruiken
                - kan de boekhoudwetgeving -en normen -en procedures vertalen in een correcte journaalpost
                - heeft inzicht in de verdere boekhoudkundige gevolgen van een boeking
                - kan de boekhoudkundige documenten en verantwoordingsstukken correct verwerken

Kerncompetentie 3: kent de inhoud van boekhoudkundige vaktermen en kan boekhoudkundige, fiscale, juridische, sociale en economische bronnen raadplegen
        Indicatoren:
                - kent de correcte inhoud en draagwijdte van de gebruikte vaktermen
                - kan nieuwe gegevens halen uit de geraadpleegde bronnen en hun boekhoudkundige gevolgen inschatten
Algemene competenties: heeft een houding van accuraat en precies te werken inzake boekhoudkundige gegevens
        Indicatoren:
                - kan een cijfermatige logica opbouwen
                - kan de invloed van wijzigende gegevens berekenen
                - kan de bekomen cijferresultaten kritisch evalueren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek of syllabus

Studiekosten
Handboek : marktprijs
Syllabus : gangbare kostprijs, bepaald door de Hogeschool

Studiebegeleiding
Bij problemen individuele begeleiding

Onderwijsvormen
Een interactief leergesprek, gevolgd door oefeningen.
De leerstof wordt aangebracht door middel van oefeningen, welke eerst individueel zijn voorbereid en klassikaal worden verbeterd.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden