VENNOOTSCHAPSBELASTING
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Noel DE SMET
Referentie OCBMGA01A00018
 
Trefwoorden
Vennootschapsbelasting, IWETO-code: S141 Fiscaal recht

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel vennootschapsbelasting zal je een grondig inzicht verschaffen in deze materie,waarbij telkens verwezen wordt naar de boekhouding van de onderneming.
Op het einde van het academiejaar kan je het aangifteformulier correct invullen en de vennootschapsbelasting berekenen met en/of zonder de nodige fiscale software.
Hoofddoel is de vennootschapsbelasting te bekijken vanuit het standpunt van de accountant.

Leerinhoud
 1. Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting
 2. Krachtlijnen van de vennootschapsbelasting
 3. Studie van de belastbare inkomsten
 4. De beroepskosten
 5. De in principe belastbare winst
 6. Bepaling van de belastbare winst
 7. Berekening van de belastingen
 8. Cases


Begincompetenties
Kennis van principes van personenbelasting

Eindcompetenties
 1. Kan een aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting optimaal invullen. Indicatoren:
  • Heeft kennis van de belastbare inkomsten in de vennootschap
  • Heeft kennis van de fiscaal aftrekbare beroepskosten
  • Heeft kennis van de vakliteratuur op fiscaal vlak en volgt de evoluties terzake
  • Heeft kennis van fiscale documenten en van de wettelijk vereiste stukken
  • Heeft kennis van de fiscale procedures
 2. Kan de belastbare winst en de belasting berekenen.
  Indicatoren:
  • Kan de belastbare winst en de belasting manueel berekenen
  • Kan fiscale software gebruiken om de belastbare winst en de belasting te berekenen
 3. Algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes.
  Indicatoren:
  • Integreren van hierboven vermelde kenniscompetenties
  • Kan alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten efficiënt en effectief opsporen, inventariseren en verzamelen
  • Kan de informatie behandelen met het oog op het correct en optimaal invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting
  • Werkt resultaat- en oplossingsgericht
  • Kan zowel verbaal als schriftelijk vlot communiceren: correct, gestructureerd en met de juiste terminologie, kan overtuigen
  • Is leergierig en steeds bereid de verworven kennis te verbreden en/of verdiepen
  • Kan klanten op boekhoudkundig en fiscaal vlak adviseren en informeren
  • Zal de snel evoluerende wetgeving op het terrein van fiscaliteit volgen en op juistheid , volledigheid en actualiteit nagaan
  • Kan eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
  • Kan fiscale dossiers samenstellen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
"Vennootschapsbelasting” Jos Vervoort, uitgeverij Pelckmans

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs
Eventuele aanvullende kopieën tegen de prijs bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
Met vragen kan je steeds bij de lector terecht en via begeleid zelfstandig leren worden individuele studieproblemen aangepakt.

Onderwijsvormen
Het theoretisch gedeelte wordt klassikaal behandeld.
De praktische toepassingen werken de studenten individueel of in groep uit, tijdens de werkcolleges.
De oplossingen worden klassikaal besproken.

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen


OP-leden