BUSINESS SPAANS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands en Spaans
Titularis Michel MALENGREAUX
Referentie RYIMAR01K00004
 
Trefwoorden
Business Spaans, IWETO-code: h490 Spaanse taal en letterkunde

Doelstellingen
Voldoende Spaans leren om zich in zakelijke gesprekken en eenvoudige geschreven communicatie uit de slag te trekken.

Leerinhoud
Communicatieve aanpak met nodige aandacht voor de grammaticale onderbouw

Economische basiswoordenschat

Communicatieve vaardigheden :
 • rollenspel
 • telefoon
 • e-mail bericht opstellen/fax
 • gesprekken
 • gebruik van audio materiaal (cassette, video met native taalgebruik)
 • brief (sollicitatie, aanvraag om informatie, reservatie/annulatie…)
Socio-economische en geografische aspecten (Spanje en de Spaanstalige wereld)
Persoonlijk werk - raadplegen van bronnen (Internet, pers…)
Uitdiepen van de essentiële grammatica nodig voor het functioneren in de doeltaal (werkwoord, syntax…)

Specifieke woordenschat : thematisch
 • verkoop, marketing, reclame
 • tewerkstelling
 • bank
 • beurs
 • verzekering...


Begincompetenties
Intresse voor vreemde talen.
Openheid voor communicatie.

Eindcompetenties
De student moet in staat zijn in bedrijfsgerichte situatie (zowel schriftelijk als mondeling) de vereiste zelfredzaamheid aan de dag te leggen.

Kennis:
Beroepsgericht:
 • basiskennis Spaans
 • kennis van de Spaanse taal om het Spaans te gebruiken in bedrijfssituaties
Vaardigheden:
Algemeen:
 • communicatieve vaardigheden
 • selecteren en verwerken van informatie
Beroepsgericht:
 • beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden
Attitudes:
Algemeen:
 • creativiteit
 • gedrevenheid
 • leergierigheid
 • zin voor initiatief
 • zelfstandigheid
 • zelfredzaamheid
 • assertiviteit
Beroepsgericht:
 • empathie
 • leergierigheid


Leermaterialen
Handboek - syllabus - variabele kopieën - materiaal webpagina docent

Studiekosten
Alle studiematerialen aan gangbare prijs

Studiebegeleiding
Voortdurende feedback - De gemotiveerde student kan te allen tijde bij de docent (binnen en buiten de lesuren) om vragen te stellen en problemen voor te leggen.

Onderwijsvormen
leergesprek - oefeningen zelfstandig voor bereiden + klassikaal + feedback

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70% en mondeling examen 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 70% en mondeling examen 30%


OP-leden